Skip to main content

Tietosuojailmoitus ja käyttöehdot – myRogerMic-sovellus

Tietosuojailmoitus

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi kerätään ja käsitellään Roger On -mikrofonin ja kuulokojeidesi käyttöön liittyen ja paikallisten sovellettavien lakien mukaisesti. Tässä yhteydessä tietosuojailmoitus kattaa henkilötietojen käsittelyn myRogerMic-sovelluksen (”mobiilisovelluksen”) kautta.

1. Keitä me olemme

Tämän mobiilisovelluksen omistaa Sonova AG, jonka osoite on Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveitsi (www.sonova.com) (”Sonova AG” tai ”me”), ja joka toimii seuraavassa osiossa kuvatun tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjänä.

2. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Sonova AG käyttää Google Analytics Firebase -palvelua analyysitarkoituksiin saadakseen tietoa mobiilisovelluksen käytöstä ja parantaakseen sen käytettävyyttä, mutta vain, jos annat tähän suostumuksesi. Tähän käsittelyyn sisältyvät seuraavat tietotyypit:

- IP-osoite, joka voidaan kerätä, mutta vain anonymisoidusti, joten sinua ei voida tunnistaa siitä.
- käyttötiedot, mobiilisovelluksen tapahtumat, järjestelmän käyttötiedot (esim. IP-osoite, käyttöjärjestelmän versio, käyttöjärjestelmän päivitykset), kirjautumisen yhteystiedot (esim. tunnuksen yhteys, onnistuminen, epäonnistuminen, yhteyden katkeaminen), laitteen tiedot (esim. merkki, kategoria, malli) ja kaatumisraportin tiedot.

Voit hyväksyä tällaisen tiedonkeruun mobiilisovelluksen asennuksen yhteydessä tai hyväksyä tai kieltää sen myöhemmin mobiilisovelluksen oikeudellisen osan asetuksissa.

3. Henkilötietojen luovuttaminen

Kun käytät mobiilisovellusta, yllä mainittuja henkilötietoja voidaan luovuttaa Google Inc:lle, mutta vain jos annat nimenomaisen suostumuksesi siihen.

4. Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietojasi voidaan siirtää oman lainkäyttöalueesi ulkopuolisiin maihin, joissa henkilötietojen suojaustaso ei vastaa oman maasi tasoa. Sellaisissa tapauksissa sitoudumme toteuttamaan asianmukaiset organisatoriset, tekniset ja lakisääteiset turvatoimet kyseisen siirron hoitamiseksi ja sovellettavan lain mukaisen riittävän tietosuojatason varmistamiseksi.

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Sonova AG säilyttää henkilötietojasi mahdollisimman lyhyen aikaa suhteessa edellisessä osiossa kuvattujen tarkoitusten täyttämiseen. Jos sovellettava lainsäädäntö tai muut säädökset edellyttävät pidempää säilytysaikaa, sovellamme pidempää säilytysaikaa oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

6. Omat oikeutesi

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti sinulla saattaa olla oikeus pyytää nähdä sinusta kerätyt henkilötiedot, korjata tai poistaa tietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen sekä antaa ohjeita siitä, miten henkilötietojasi tulisi käsitellä kuolemasi jälkeen. Jos henkilötietojesi käsittely on mielestäsi sovellettavan lainsäädännön vastaista, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Huomaa, että näiden oikeuksien käyttöä koskevat sovellettavan paikallisen lain mukaiset rajoitukset.

7. Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojatiimiimme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@sonova.com tai Sonovan tietosuojavastaavaan, jonka osoite on: Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveitsi.

Käyttöehdot

1. Yleiset ehdot

myRogerMic-mobiilisovellusta (”mobiilisovellusta”) ja siihen liittyviä palveluita (”palvelu” tai ”palvelut”) ylläpitää Sonova AG, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveitsi. (”Sonova”). Nämä käyttöehdot pätevät käyttäjien (”käyttäjä” tai ”käyttäjät”) siirtyessä palveluun ja käyttäessä sitä. Asentamalla mobiilisovelluksen ja käyttämällä sitä käyttäjä hyväksyy käyttöehdot, mukaan lukien niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät muutokset.

Näitä käyttöehtoja voidaan päivittää aika ajoin. Tässä tapauksessa Sonova ilmoittaa sinulle, että käyttöehtoja on muutettu, ja asiakirjan yläpuolelle merkitty ”päivitetty viimeksi” -päivämäärä muutetaan. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti tarkistamassa nämä käyttöehdot.

2. Mobiilisovelluksen palveluiden käyttö

Käyttäjä voi käyttää mobiilisovelluksella seuraavia palveluja: ohjata mikrofonin suuntausta haluamaansa puhujaa (puhujia) kohti, vaihtaa mikrofonimuotoa, mykistää / poistaa mykistyksen ja tarkistaa laitteen nykyisen tilan, kuten akun varaustason ja käytössä olevan mikrofonimuodon.

Mobiilisovellusta ei ole tarkoitettu alle 14-vuotiaiden lasten käyttöön.

a. Mobiilisovelluksen käyttö

Mobiilisovelluksen käyttöä varten käyttäjän on ladattava se ilmaiseksi Apple App Storesta tai Google Play -kaupasta. Käyttäjän laitteen on oltava Android- tai iOS-älypuhelin, ja sen on täytettävä tietyt laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset (kuten käyttöjärjestelmän päivitetty versio).

Kun mobiilisovellus avataan ensimmäisen kerran, käyttäjää pyydetään lukemaan ja hyväksymään käyttöehdot. Tämän jälkeen käyttäjä voi käyttää mobiilisovelluksen palveluja.

b. Tarjottujen palveluiden kuvaus

Käyttäjä voi käyttää mobiilisovelluksessa alla kuvattuja palveluita:

Kauko-ohjaus: tämän toiminnon avulla käyttäjä voi käyttää ja hallita liitetyn langattoman mikrofonin toimintoja esimerkiksi suunnatakseen mikrofonit kohti puhujaa tai puhujia, joita haluaa kuunnella, vaihtaakseen mikrofonimuotoa tai mykistääkseen mikrofonin tai poistaakseen sen mykistyksen.

3. Immateriaalioikeudet

Sonova on mobiilisovelluksen ja sen teknisten, graafisten, tekstuaalisten tai muiden osien omistaja, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tarjoamia sisältöjä ja tietoja. Mobiilisovellusta voi käyttää sellaisten ohjelmistojen ja tietokantojen avulla, jotka Sonova on suunnitellut ja kehittänyt, jotka kuuluvat Sonovalle tai joiden immateriaalioikeudet Sonova omistaa.

Käyttäjälle ei näissä käyttöehdoissa anneta mobiilisovelluksen, sen osien tai Sonovan tuotemerkkien ja kuvien immateriaalioikeuksia. Käyttäjä saa ainoastaan henkilökohtaisen, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan luvan käyttää mobiilisovellusta ja palveluja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä ei ole varsinkaan lupaa muun muassa jäljentää Sonovan tavaramerkkejä ja logoja, luoda hyperlinkkejä mobiilisovelluksen osiin, käyttää tai purkaa kokonaan tai osittain mobiilisovelluksen käyttämiä tietokantoja ja ohjelmia.

Kaikki muu käyttö tai hyödyntäminen, johon ei ole tässä nimenomaisesti viitattu tai johon Sonova ei ole sopimuksella antanut lupaa, ei ole sallittua ja edellyttää Sonovan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

4. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä vakuuttaa, että hän
- käyttää mobiilisovellusta sen käyttötarkoituksen sekä sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti
- varmistaa mahdollisten tilitunnusten luottamuksellisuuden, pitää ne salassa eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle
- hyväksyy sen, että palvelujen käyttöönotto edellyttää internetyhteyttä ja käyttäjän laitteen Bluetooth-toiminnon käyttöä, ja että palvelujen laatu riippuu näistä yhteyksistä, joista käyttäjä on yksinomaan vastuussa
- ymmärtää, että palvelut tarjoavat hänelle lisäratkaisun, mutta eivät vaihtoehtoista ratkaisua, muualla saatavilla oleviin keinoihin saman tavoitteen saavuttamiseksi, ja että tämä ratkaisu ei korvaa kyseisiä muita keinoja.

5. Vastuu

Sonova vakuuttaa käyttävänsä kaikkia tarvittavia keinoja, jotta se voi taata palvelujen parhaan mahdollisen tarjoamisen käyttäjille. Sonovalla on keinoja koskeva velvoite, mutta ei tulosta koskevaa velvoitetta, minkä käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy.

Sonova ei ole vastuussa force majeure -tilanteista tai tilanteista, joihin se ei pysty vaikuttamaan. Sonova ei myöskään ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä vahingoista, vaikka Sonova olisi ollut tietoinen kyseisen vahingon mahdollisuudesta, jotka voivat liittyä mobiilisovelluksen käyttöön tai kykenemättömyyteen käyttää sitä ja erityisesti mobiilisovelluksen ja palvelujen häiriöihin, katkoksiin tai toiminnallisiin rajoituksiin, jotka johtuvat käyttäjän puhelinverkon tai internetyhteyden häiriöistä.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa ja siinä määrin kuin Sonova olisi vastuussa vahingoista, joita ei ole edellä mainittu, Sonovan vastuu rajoittuu henkilökohtaisiin, suoriin ja määrättyihin vahinkoihin, jotka aiheutuvat törkeästä huolimattomuudesta tai vilpillisestä tarkoituksesta.

6. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Sveitsin lakia. Kaikki näiden käyttöehtojen toimeenpanoon ja tulkintaan liittyvät riita-asiat ja kiistat, joita osapuolet eivät pysty sopimaan keskenään, käsitellään sovellettavan lain mukaisissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa.