Skip to main content

Tietosuojailmoitus – myPhonak Junior -sovellus

TIETOSUOJAILMOITUS

Päivitetty viimeksi: 11.02.2023

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi, mukaan lukien arkaluonteiset tiedot, kerätään ja käsitellään kuulokojeesi (”kuulokoje”) käyttöön liittyen. Tässä yhteydessä tämä tietosuojailmoitus kattaa henkilötietojen käsittelyn, joka tapahtuu myPhonak Junior -sovelluksen (”mobiilisovelluksen”) kautta, ja tähän liittyvät tekniikat mobiilisovelluksen käyttämiseksi alla kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan maakohtaisia lainsäädännön vaatimuksia, joihin lukeutuvat Sveitsin liittovaltion tietosuojalaki (Federal Data Protection Act, FDPA), Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antama yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) (EU) 2016/679 ja Yhdysvalloissa vuonna 1996 annettu Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA) -laki suojatuiksi potilastiedoiksi määritetyistä henkilötiedoista.

Tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää aika ajoin. Tässä tapauksessa me ilmoitamme sinulle, että tätä tietosuojailmoitusta on muutettu, ja lisäksi muokkaamme tämän asiakirjan yläreunassa olevan "päivitetty viimeksi" -päivämäärän. Suosittelemme, että luet tämän tietosuojailmoituksen viimeisimmän version säännöllisesti.

Keitä me olemme

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveitsi, (https://www.sonova.com/en), (“Sonova AG”) toimii seuraavassa osiossa esitetyn tietojen käsittelyn rekisterinpitäjänä.

Kuuloalan ammattilainen voi myös toimia käsittelyn rekisterinpitäjänä alla olevan osion lopussa kuvatulla tavalla.

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Sonova AG käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Suostumuksesi perusteella (tämä käsittely ei ole pakollista ja tapahtuu vain, jos hyväksyt sen ja suostut siihen):

 • Käyttöajan tarkastelua varten mobiilisovelluksessa: käyttöaika, aika erilaisissa akustisissa ympäristöissä, suoratoistoaika, kuulokojeen tiedot (kuten sarjanumero ja kuulokojeen puoli)
 • Demografisten tietojesi ymmärtäminen ja mieltymystesi huomioiminen mobiilisovelluksen käytössä: puhelintiedot (esim. merkki, malli, käyttöjärjestelmätiedot, alusta ja kieli), perusvuorovaikutus mobiilisovelluksen kanssa (esim. mobiilisovelluksen avaaminen ensimmäisen kerran, siirtymät näytössä ja yhteyden muodostaminen mobiilisovellukseen, esim. painikkeet, liukukytkimet ja ominaisuudet), mobiilisovelluksen versio, omat tietosi (kuten ikä, sukupuoli, maa, kieli, kiinnostuksenkohteet). (Sonova ei tallenna käyttäjien sijaintitietoja eikä pysty seuraamaan niitä millään tavalla.)
 • Asiakastyytyväisyyskyselyn lähettäminen sinulle mobiilisovellukseen Survey Monkeyn kautta: ikäryhmä, maa ja kuulokojetyyppi. SurveyMonkey kerää IP-osoitteen. Kyselyn tuloksiin saattaa sisältyä muita henkilötietoja, jos joku käyttäjä antaa niitä vapaamuotoiseen tekstikenttään. Emme kuitenkaan kerää niitä tarkoituksella, eikä se ole tämän käsittelyn tarkoituksena.

Sopimuksesi perusteella (tämä käsittely on pakollista, koska tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme parantaa kuulokokemustasi ja varmistaa kuulokojeesi ja mobiilisovelluksen oikean toiminnan):

 • kuulokojeen ja mobiilisovelluksen toiminnan varmistaminen: kuuloalan ammattilaisen kuulokojeelle tallentamat tiedot (kuten syntymäaika, ikä, sukupuoli, audiogrammi), kuulokojeen tuotetunnus (kuten tuotenimi, kuulokojetyyppi ja -versio, päämerkki, kaupan oma merkki, hintataso, paristotyyppi, laitetyyppi, laiteoptiot, laiteohjelmiston versio, laitteen versio), henkilökohtaiset säätöasetukset (mukaan lukien mukautetut sovitusasetukset ja mahdolliset omat asetukset).

Lakisääteisten velvoitteidemme perusteella (lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen mukaan meidän on valmistajan ominaisuudessa otettava käyttöön valvontajärjestelmä, joka mahdollistaa lääkinnällisten laitteidemme laatua, suorituskykyä ja turvallisuutta koskevien tietojen keräämisen ja analysoinnin):

 • kuulokojeen suorituskyvyn monitorointi ja sen oikean toiminnan varmistaminen ja suojaus (markkinoille saattamisen jälkeinen valvonta): yhteys kuulokojeeseen (esim. yhteyden tila, tuotetunnus, laitteiden löytymistiedot, paritustiedot, yksityiskohtaiset tiedot yhteydestä), latausajat, mobiilisovelluksen kaatumista koskevat tiedot ja muut mobiilisovelluksen toimintahäiriöt, mobiilisovelluksen tapahtumien tekninen loki (kuten suorituskyvyn, suojauksen ja muiden ongelmien tunnistaminen, voi edellyttää IP-osoitetta).

Kuuloalan ammattilainen käsittelee henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa perustuen sopimukseesi:

 • kuulolaitteen sovittaminen etänä RID-pohjaisen etätukipalvelun kautta: kuulolaitteelle tallennetut tiedot (syntymäaika, ikä, sukupuoli, audiogrammi), kuulolaitetuotteen tunnistus (tuotenimi, kuulokojetyyppi ja -versio, päämerkki, kaupan oma merkki, hintataso, paristotyyppi, laitetyyppi, laiteoptiot, laiteohjelmistoversio, laitteen versio), Bluetooth-laitteen nimi, sarjanumero, kuulokojeen paritusavain, kuulokojeen käytön loki (käynnistyslaskuri, säädöt, käyttöaika ensimmäisen/viimeisimmän sovituksen jälkeen, käyttöaika akustisen tilanteen mukaan, yleinen käyttöaika, korjaukset, uudelleenlatauskerrat), kuulokojeen sovitusmääritys, ja muut toimintatiedot (palvelun rekisteröintitunnus tai palvelun rekisteröintistatus, IP-osoite, RID-numeron tallennus kuulokojeelle).

Miten jaamme henkilötietojasi

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu työntekijöillemme antamiemme ohjeiden mukaisesti. Työntekijämme ovat saaneet tarvittavan koulutuksen tietosuojasta, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös seuraaville:

 • muille yritysryhmämme yrityksille, kuten tytäryhtiöille, joilta kaikilta vaaditaan sovellettavien tietoturva- ja tietosuojalakien mukaista henkilötietojen suojausta;
 • muille liikekumppaneille, alihankkijoille ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajille. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät ohjeidemme ja tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiemme mukaisesti vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä osapuolten meille tarjoamien palvelujen kannalta.
 • Lainsäädäntö saattaa vaatia tietojen luovuttamista myös muille organisaatioille ja julkisille tahoille, valvonta- sekä hallintotahoille, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset.

Mobiilisovelluksen käytön yhteydessä jaetaan vain henkilötietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä seuraaviin tarkoituksiin (jaettavien henkilötietojen sijainti voi vaihdella maakohtaisesti):

 • Microsoft Ireland Operations Limited – Microsoft Azure (Alankomaat): palveluidemme pilvi-infrastruktuurin isännöinnin tarjoamiseen.
 • Twilio Inc, Xirsys (tietoja ei säilytetä jatkuvasti ja niitä käsitellään välityspalvelintietoina puhelun osapuolten sijainnin ja tunnistettujen IP-osoitealueiden perusteella – lisätietoja annetaan osoitteessa https://www.twilio.com/docs/stun-turn/regions tai https://docs.xirsys.com/?pg=api-intro): WebRTC-palvelun hallintaan ja ylläpitoon ja teknisen tuen tarjoamiseen.
 • Google Ireland Limited – Google Analytics (Irlanti): analytiikkaan.
 • Google Ireland Limited – Google Firebase (Irlanti): kaatumisanalyyseihin, etämääritykseen ja push-ilmoituksiin.
 • SurveyMonkey Inc. (Yhdysvallat, Irlanti): käytetään käyttäjien tyytyväisyyskyselyiden keräämiseen.
 • Elasticsearch B.V. (Alankomaat): lokitietojen keräämiseen ja muokkaamiseen seuranta-, turvallisuus- ja tarkkailutarkoituksissa.

Ennen kuin luovutamme henkilötietojasi muille kuin yllä luetelluille kolmansille osapuolille, pyydämme suostumuksesi siihen. Jos kuitenkin joudumme luovuttamaan henkilötietoja ilman suostumustasi, luovutamme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä kyseiseen tarkoitukseen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Kansainväliset henkilötiedonsiirrot

Huomioi, että jotkut edellä mainitut kolmannet osapuolet voivat sijaita asuinmaasi ulkopuolella. Näin ollen henkilötietojasi voidaan siirtää maihin, joissa henkilötietojen suojaustaso ei vastaa oman maasi tasoa. Sellaisissa tapauksissa sitoudumme

 • toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, jotta sovellettavan lain vaatimukset täyttyvät
 • toteuttamaan asianmukaiset organisatoriset, tekniset ja lakisääteiset turvatoimet riittävän tietosuojatason varmistamiseksi henkilötietojen siirrossa
 • tarvittaessa ja sovellettavan lain mukaan ottamaan käyttöön Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet
 • tuojana olevasta kolmannesta maasta riippuen ottamaan käyttöön lisätoimia, kuten siirron vaikutustenarvioinnin.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Sonova AG säilyttää henkilötietojasi mahdollisimman lyhyen aikaa suhteessa osiossa 2 kuvattujen tarkoitusten täyttämiseen. Jos sovellettava lainsäädäntö tai muut säädökset edellyttävät pidempää säilytysaikaa, sovellamme pidempää säilytysaikaa oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Kuuloalan ammattilaisten käsittelemiä henkilötietoja säilytetään voimassa olevien lakien mukaisesti. Lisätietoja tarkoista säilytysajoista saat kuuloalan ammattilaiselta.

Lakisääteiset oikeutesi

Henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn yhteydessä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sinulla saattaa olla oikeus pyytää nähdä sinusta kerätyt henkilötiedot, korjata tai poistaa tietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen ja peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita oikeuksia, kuten oikeus antaa ohjeita siitä, miten henkilötietojasi tulisi käsitellä kuolemasi jälkeen. HIPAA-lain nojalla sinulla voi myös olla oikeus pyytää tietoa henkilötietojesi paljastamiskerroista ja oikeus saada paperiversio tästä ilmoituksesta pyytämällä sitä kirjallisesti.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, katso yhteystiedot alla olevasta Yhteydenotto-osiosta tai ota yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kyseessä on etätukipalvelun puitteissa käsitellyt henkilötiedot.

Huomaa, että tällaisten oikeuksien käyttöön sovelletaan voimassa olevan lainsäädännön rajoituksia.

Jos henkilötietojesi käsittely on mielestäsi sovellettavan lainsäädännön vastaista, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle tai toimivaltaiselle sääntelyviranomaiselle.

Kolmansien osapuolten linkit mobiilisovelluksessa

Mobiilisovellus voi sisältää linkkejä muille sivustoille, kolmansille osapuolille kuuluvaa tai niiltä peräisin olevaa sisältöä, bannereissa olevia linkkejä sivustoille ja ominaisuuksiin tai muita mainoksia. Sonova ei tutki tai valvo näitä ulkoisia linkkejä tai tarkista niiden paikkansapitävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta, pätevyyttä, luotettavuutta, saatavuutta tai täydellisyyttä. Huomaa siksi, että mobiilisovelluksesta ei luovuteta mitään henkilötietoja näille kolmansille osapuolille ja niiden sivustoille ja että me emme ole vastuussa millään tavalla niiden käsittelemistä henkilötiedoista.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojatiimiimme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@sonova.com.