Isætning af et høreapparat

For at kunne fungere optimalt skal høreapparatet sidde korrekt. Høreapparatet sættes i barnets øre som beskrevet her:

  • Sluk for høreapparatet eller vælg den laveste lydstyrke for at undgå, at apparatet fløjter.
  • Hold i slangen tæt på øreproppen med tommel- og pegefinger.
  • Før apparatet hen til barnets øre, vip det en anelse fremad, og placer øregangsdelen af øreproppen inde i øregangen.
  • Når øregangsdelen sidder korrekt, drejes øreproppen tilbage, så den sidder inde i concha, og placer høreapparatet bag øret. Pas på, at slangen ikke snoes. Du kan kontrollere, at høreapparatet sidder rigtigt, ved at følge ørets omrids med fingeren for at kontrollere, at det sidder til.
  • Nu kan du tænde for høreapparatet og indstille lydstyrken til det ønskede niveau. I nogle tilfælde kan lydstyrkeknappen være deaktiveret af audiologen.

Bemærk! Når du tager høreapparatet ud, er det vigtigt, at du holder fast i øreproppen og tager den forsigtigt ud. Du må ikke trække i slangen.

Du kan sikre den optimale tilpasning og sikkerhed ved at følge anvisningerne under Praktiske tips.