Glem hyletonen

Få fuld kontrol

Hvad er tinnitus?


En pludselig ringen for ørerne kan være chokerende, og hvis hyletonen ikke forsvinder, kan konsekvenserne være livsforandrende. Tinnitus er ikke en sygdom, men et symptom, som der kan være mange årsager til.

Tinnitus opleves forskelligt fra person til person. For nogle giver det sig udslag i ringen for ørerne, og andre oplever det som en summen, en fløjten, en hvislen, en buldren, en hvinen, en pipen eller en hylen. Det kan opstå i det ene øre - eller begge.

I nogle tilfælde forsvinder lyden efter et par dage, f.eks. hvis man har været til en koncert med meget høj musik, og i andre tilfælde forsvinder den ikke igen. Mange personer lever med tinnitus, indtil det bliver for svært at håndtere. Nogle lever med det i årtier og er tvunget til gradvist at indrette deres dagligdag efter den konstante generende lyd.

Tinnitus er mere udbredt, end man måske umiddelbart skulle tro (10-20 % af befolkningen er berørt af problemet), og kan forekomme i mange forskellige former.

Der er mindst fire typer tinnitus.

  • Akut tinnitus: Denne type opstår pludseligt og næsten uforklarligt. Det føles som at blive ramt af en storm af støj, der kan komme og gå. Det varer typisk under tre måneder og kan i mange tilfælde behandles. 
  • Kronisk tinnitus: Denne type er, som navnet antyder, langvarig. Tilstanden forværres gradvist og bliver med tiden et dominerende livsvilkår. Den anses generelt for at være kronisk, hvis den varer ved i over tre måneder.
  • Subjektiv tinnitus: American Tinnitus Association definerer denne type tinnitus som støj, der er lokaliseret i hovedet eller øret og alene kan høres af patienten. Der kan være mange forskellige årsager til det, men som regel skyldes det auditive og neurologiske reaktioner på hørenedsættelse. Flere end 99 % af alle tinnitustilfælde er subjektive.
  • Objektiv tinnitus: Denne type omfatter støj, der er lokaliseret i hovedet eller øret og kan høres af andre mennesker. Lydene frembringes af kredsløbet (blodgennemstrømningen) og somatiske (muskuloskeletale) bevægelser. Denne type er meget sjælden og udgør generelt under 1 % af det samlede antal tilfælde. Problemet kan f.eks. komme til udtryk i form af en pulslyd, der er så kraftig, at den kan høres (dette fænomen kaldes pulserende tinnitus).


Ofte stillede spørgsmål om tinnitus

Få større viden om din tinnitus

Hvad forårsager tinnitus?

Lyd trænger ind i øregangen som bølger, der får trommehinden til at vibrere, hvilket får tre små knogler til at ramme sneglen, som er fyldt med væske og hårceller i små bundter. Når væsken påvirkes, vibrerer disse bundter, så der frigives neurotransmittere. Derved frembringes der et elektrisk signal i hørenervecellerne, og dette signal føres videre til hjernen, hvor det klassificeres som information.*

Beskadigede hårbundter i sneglen er ofte årsag til tinnitus, men problemet kan opstå et hvilket som helst sted på lydens vej gennem øret.

Faktisk er der ifølge ATA (American Tinnitus Association) omkring 200 forskellige lidelser, der kan føre til tinnitus.

Tinnitus kan være relateret til alt lige fra en pludselig eksplosion af lyd til langvarig hørenedsættelse. Lidelsen kan skyldes berørte nerver, forkalkning af knogler i ørerne, bihulebetændelse, hjernerystelse, beskadigelse af nakken, beskadigelse af kæben, cerebral cirkulation og sågar hårceller eller ørevoks, der blokerer øregangen.

Hvem får tinnitus?

Det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention anslår, at næsten 15 % af den almene befolkning (hvilket i USA vil sige over 50 millioner mennesker) oplever en form for tinnitus1. Visse grupper har dog større risiko for at komme til at lide af tinnitus end andre.

Ifølge ATA stiger forekomsten af tinnitus, jo ældre man bliver, og forekomsten er størst hos personer i aldersgruppen 60-69 år. Stigningen skyldes sandsynligvis både aldersrelateret hørenedsættelse og hørenedsættelse som følge af akkumuleret støj2.

Ifølge ATA er mænd mere udsatte for at komme til at lide af tinnitus end kvinder, og den største risikogruppe er mænd, som arbejder inden for de dele af industrien, hvor der er meget støj, f.eks. i landbruget, fabriksindustrien, byggebranchen og militæret.

Man er også i risikogruppen, hvis man dyrker aktiviteter såsom jagt og motorsport, og det samme gælder musikere og koncertgængere.

Hænger tinnitus sammen med hørenedsættelse?

Tinnitus er ikke årsag til, men forekommer ofte sammen med hørenedsættelse, og de to problemer kan skyldes de samme ting. Hearing Loss Association of America anslår, at 50 millioner amerikanere oplever tinnitus, og at 90 % af dem også lider af hørenedsættelse.

Hvad kan tinnitus føre til?

Det kan være frustrerende at leve med tinnitus. Problemet kan have negative konsekvenser med hensyn til arbejdsliv og karriere, det kan føre til søvnbesvær, og det kan gøre aktiviteter såsom læsning til en stor udfordring. Tinnitus kan også have en negativ indvirkning på relationerne til andre, selv de allernærmeste.

Tinnitus påvirker folk både mentalt, kognitivt og fysisk, og det beskrives ofte som en byrde og et handicap. Det får typisk først konsekvenser for ens tanker og følelser samt evnen til at koncentrere sig og fokusere.

Helt konkret har personer med tinnitus ofte problemer med aktiviteter, der normalt foregår i stilhed, f.eks. læsning, havearbejde og lignende.
Tinnitus kan også føre til social isolation.

Hvordan påvirker tinnitus dem, som ikke har det?*

Tinnitus kan give sig udslag i voldsomme følelsesmæssige reaktioner, både i arbejdslivet og privatlivet, med deraf følgende konsekvenser for kolleger, venner og familiemedlemmer.

Hvordan måles tinnitus?

Ifølge ATA måles tinnitus typisk ved at teste talegenkendelse, frekvenser og lydstyrke.

Tips til at forebygge tinnitus?

Det handler i bund og grund om at beskytte ørerne. Kraftig støj er skadelig, og vedvarende kraftig støj er endnu værre. Sørg så vidt muligt for altid at benytte høreværn, ørepropper eller lignende, når det er relevant. Din hørespecialist kan rådgive dig om, hvilken form for hørebeskyttelse der er ideel for dig. Hvis du ikke har valgt en hørespecialist, kan du finde en ved at klikke her.

Med en støjmåler kan man måle støjs lydstyrke, og der findes mange programmer og apps med støjmålere, som kan downloades gratis (søg efter "støjmåler" eller "lydtryksmåler").

Hvis det ikke er muligt at undgå kraftig støj (hvis du f.eks. er bartender i en natklub med et højt støjniveau eller landmand og arbejder med larmende redskaber og udstyr), er det vigtigt at holde pauser. Det er bedre at blive udsat for kraftig støj i to gange en halv time med en indlagt pause end at blive udsat for uafbrudt kraftig støj i en time (og jo flere pauser desto bedre).

Sørg for at holde god afstand til højttalere overalt, hvad enten det er på en natklub eller en festival eller ved en kirkekoncert. Jo tættere du er på en højttaler, desto højere og mere skadelig er lyden.

Vær påpasselig, hvis du bruger hovedtelefoner og/eller øretelefoner. Hvis du foretrækker, at lydstyrken er så høj, at du ikke kan høre støjen fra omgivelserne, er du sandsynligvis i risikogruppen. Hvis du tit bruger hovedtelefoner, er det vigtigt, at du sørger for at give dine ører en pause med jævne mellemrum.

Øreinfektioner kan også forårsage tinnitus, så hvis du bruger øretelefoner (eller ørepropper sammen med høreapparater) i længere tid ad gangen, skal du rengøre dem jævnligt.

Det er desværre ikke altid muligt at forhindre tinnitus, så det er vigtigt ikke at skyde skylden på sig selv. Der er mange muligheder for at få hjælp til at håndtere problemet, så man kan leve et normalt liv, selv om man lider af tinnitus.


 

Vejen til behandling af tinnitus

Start med at tage en samtale med en hørespecialist

 

Effektiv håndtering af tinnitus
 

Effektiv håndtering af tinnitus

Jo hurtigere du finder en løsning på problemet, desto bedre.
Første skridt på vejen til behandling af tinnitus er at kontakte en lokal hørespecialist.
 

 

 

Det kan du forvente

Første besøg hos hørespecialisten


Ved din første konsultation hos en hørespecialist får du med garanti en høretest som første skridt på vejen til behandling af tinnitus. Du konstaterer måske til din overraskelse, at du har hørenedsættelse. Personer, der lider af tinnitus, har typisk også hørenedsættelse, men ofte kun i en meget mild grad, som næsten ikke kan mærkes.

Den efterfølgende procedure med henblik på håndtering af tinnitus kan variere. Der er mange forskellige former for og årsager til tinnitus, så der er ingen standardprocedure for diagnosticering.

Du får sandsynligvis et spørgeskema og derefter en tinnitusanalyse. Hvis du tager medicin med faste intervaller, kan det også have betydning for din tinnitus, så det er vigtigt, at du oplyser hørespecialisten om, hvilke typer medicin du har fået ordineret.

Alle disse oplysninger giver hørespecialisten større indsigt i din sociale, mentale og fysiske tilstand, og du får efterfølgende forklaret resultaterne af testene.

Derefter får du oplyst, hvilke værktøjer og teknologiske løsninger der kan hjælpe dig.Find din rette tinnitusbalance

Fleksible løsninger med henblik på lindring og større livsglæde

Der er mange forskellige muligheder for behandling af tinnitus. De mest almindelige er lydterapi, lydforbedring og lydforstærkning.

Phonaks produktportefølje

Takket være Phonaks produktportefølje har hørespecialisten mulighed for i samråd med dig at finde frem til den lydterapi, der passer bedst til dine konkrete behov, hvilket er en vigtig forudsætning for effektiv håndtering af tinnitus.

Der er mange fordomme forbundet med brug af høreapparater, men der er sket store fremskridt med hensyn til teknologien. Faktisk har brug af lydteknologi i ørerne aldrig været mere udbredt. Eksempelvis har mange teenagere stort set altid øretelefoner i ørerne, og hvis man skal tale i telefon i bilen, er det lovpligtigt at bruge headset.

Phonaks produktportefølje
Phonaks produktportefølje

Støjgenerering er et vigtigt redskab til at udligne ringen for ørerne, og takket være den moderne teknologi er det nu muligt at indsamle, gemme og tilpasse et helt bibliotek af lyde, lydeffekter og musik.

Phonaks digitale høreapparater yder ikke bare lydforstærkning, men indeholder også en støjgenerator. De fleste høreapparater har desuden trådløse funktioner, som giver mulighed for streaming af lydterapi fra en Bluetooth enhed.

Generic Couple Crossing Street

Phonaks høreapparater kan faktisk betragtes som en slags schweizerknive eller multifunktionsværktøjer, der hver især kan hjælpe dig med mange forskellige opgaver i en række forskellige situationer.

Men hvilken del af værktøjet passer bedst til dine aktuelle behov? Hvilken del sikrer mest effektiv håndtering af lige netop den form for tinnitus, du oplever?

Det er noget, som du og hørespecialisten skal finde ud af i fællesskab.

Tinnitus

Din faste ledsager

Lad os begynde med at definere tinnitus: "opfattelsen af lyd ved fravær af ekstern lyd". Hvad det grundlæggende betyder er, at lyde, som eksempelvis en hyletone i ørerne eller en summetone, kun kan høres af den berørte person.

Det anslås af 10-15 % af befolkningen har tinnitus, men mange tilfælde bliver ikke behandlet. Det skyldes manglende information, og at de fleste mennesker ikke ved, hvem der forstår og kan hjælpe dem. Nogle tilfælde er mindre alvorlige, mens andre kræver mere specifik behandling for at håndtere effekten på lang sigt. Problemerne kan variere fra søvnforstyrrelser og problemer med at holde fokus til stress eller social isolation.

En stor lettelse

Den effektive metode

Millioner af mennesker oplever generne fra tinnitus, men kun få kender til de metoder, de kan bruge til at slippe for den uønskede plage. Der findes ingen kur for tinnitus, men heldigvis findes der forskellige former for rådgivning og behandling med god effekt. Nu hvor du ved dette, så består første skridt i at tale med en tinnitusspecialist for at få flere oplysninger.

Den betydning, tinnitus har i min hverdag, blev reduceret enormt – jeg kan fokusere.Som en stjerne ved højlys dag

Lydterapi og udligning af baggrundsstøj


Hvordan kan høreapparater være med til at afhjælpe tinnitus?

Den bedste metode til håndtering af tinnitus er at gøre forskellen mellem de lyde, man ikke vil høre, og de lyde, man gerne vil høre, mindre.

Det kan illustreres med en analogi: En lysende stjerne ses klart og tydeligt på nattehimmelen, men ved højlys dag forsvinder den i dagslyset.

Denne analogi er hovedprincippet i lydterapi, som ofte benyttes ved behandling af tinnitus, og det betyder i praksis, at ringetonen i ørerne kan gøres mindre fremtrædende ved hjælp af lyde, der er skræddersyet til tinnitus.

Ved længere tids brug af lydterapi lærer hjernen så at sige at reklassificere de lyde, der høres.

Den tinnituslyd, der førhen var så dominerende, skubbes med andre ord til side og forsvinder til sidst som en ubemærket lyd i baggrunden.

Når du har sat dig ind i, hvilke muligheder du har, og fundet frem til den optimale løsning, kan du og dine nærmeste – sammen med hørespecialisten – påbegynde din tinnitusbehandling.

Find en hørespecialist i nærheden af dig

Find en ekspert i nærheden af dig

Tag næste skridt i form af en evaluering
hos en hørespecialist

Find en ekspert

Fodnoter

*The National Institute on Deafness and Other Communication Disorders
1. Data fra National Health and Nutrition Examination Survey 2011-2012, en spørgeundersøgelse gennemført af Centers for Disease Control and Prevention i USA.
2. Data fra analysen "Characteristics of Tinnitus among U.S. Adults" (Shargorodsky, Curhan og Farwell, 2010), som oprindeligt blev offentliggjort i American Journal of Medicine.
3. Power, D. (2018). Is Lyric an effective option for tinnitus? Investigating the benefits of a hearing aid that can be worn 24/7. Indsendt til godkendelse som fagpublikation.