Sudden deafness

Symptomer, årsager og behandling

Sudden deafness (SHL) eller pludselig hørenedsættelse er en betegnelse, som anvendes om en hurtigt fremskreden forværring af hørelsen, der som regel opstår på et øjeblik. Den opdages typisk idet, man vågner op om morgenen eller efter, at man har registreret en poppende lyd i øret. Men hørenedsættelsen kan også opstå mere gradvist i løbet af timer eller dage. Uanset hvad, så er det vigtigt, at tilstanden behandles hurtigst muligt (allerhelst inden for 24 timer) for at sikre hørelsen bedst muligt. 

Symptomer på sudden deafness

Sudden deafness er karakteriseret ved en pludseligt opstået hørenedsættelse. Typisk defineres sudden deafness som en hørenedsættelse, hvor

  • hørenedsættelsen er sket inden for en periode på max 3 dage (men ofte øjeblikkeligt)
  • hørenedsættelsen er større end 30 dB over 3 sammenhængende frekvenser i audiogrammet.

For at evaluere din hørenedsættelses størrelse er det nødvendigt, at du får målt en høreprøve hos en hørespecialist eller din øre- næse- og halslæge.

Hvis du ønsker at foretage et hurtigt tjek af din hørelse, kan du prøve vores online hørescreening.

I de fleste tilfælde rammes personen kun af sudden deafness på det ene øre. Bilateral sudden deafness (dvs. på begge ører) ses relativt sjældent. Sudden deafness ses ofte sammen med ændringer i mellemøretrykket, svimmelhed, balanceproblemer eller ringen for ørerne – også kendt som tinnitus.

Årsager til sudden deafness

Sudden deafness er oftest en ideopatisk tilstand, dvs. at man ikke kan finde årsagen, men det sker også, at man godt kan identificere en mulig årsag, herunder i

  • Infektioner
  • Problemer med blodcirkulationen
  • Autoimmune sygdomme
  • Ototoxiske præparater (dvs. medicin der er toxisk for øret)
  • Sygdomme (fx Ménières sygdom)
  • Sygdomme i immunsystemet
  • Diabetes eller andre metaboliske sygdomme
  • Stress

At få hørelsen tilbage efter sudden deafness

Selvom nogle mennesker kommer sig spontant ovenpå sudden deafness i løbet af et par uger, er det vigtigt, at man tager til lægen med det samme problemet opstår, for at sikre det bedst mulige udfald for hørelsen.

Behandling af sudden deafness

Den mest almindelige behandling mod sudden deafness er præparater, der indeholder sterorider. Chancerne for bedring er meget gode, hvis behandlingen igangsættes inden for få dage (ideelt set inden for 24 timer) efter hørenedsættelsens indtræffen. Ofte ordineres cortison i pilleform, der skal tages i en til to uger, men det kan også gives som en injektion.

Hvis der findes en underliggende årsag til hørenedsættelsen kan anden behandling også komme på tale.


Sudden deafness og høreapparater

Hvis din hørelse ikke vender tilbage til normalområdet, vil du sandsynligvis blive anbefalet at få høreapparater eller cochlear implant. Høreapparater vil kunne hjælpe din hørelse, ikke bare ved hjælp af forstærkning, men også ved at lægge særlig vægt på udvalgte frekvenser og dæmpe for uønsket baggrundsstøj. Nogle apparater kan også tilbyde programmer til brug ved tinnitusbehandling. Se venligst vores sektion omkring høreapparater for at finde ud af mere.

Find en hørespecialist i dit nærområde

Find en ekspert i nærheden

Lad os hjælpe dig med at finde en specialist der hvor du bor. Han eller hun kan give dig mange flere oplysninger omkring hørelsen, og du kan få din egen hørelse målt og få en snak omkring dine muligheder.

Find en ekspert