Hørenedsættelse

Symptomer, årsager og behandling

Nyd livet uden begrænsninger

Lev livet, hør det hele

Hvad er en hørenedsættelse?

Hørelsen er essentiel for en persons overordnede velbefindende. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO)* lider mere end 5% af verdens befolkning, svarende til cirka 466 millioner mennesker, af hørenedsættelse. 34 millioner af disse er børn. Tallene viser også, at mennesker med hørenedsættelse i gennemsnit venter 10 år, før de søger hjælp.

Fakta om hørenedsættelse

 • Det anslås, at cirka 5% (466 millioner) af verdens befolkning har en behandlingskrævende hørenedsættelse.
 • Det estimeres, at i år 2050 vil omkring hver tiende (cirka 900 millioner) have en behandlingskrævende hørenedsættelse.
 • Omkring 1 ud af 3 personer over 60 år har en hørenedsættelse.
 • Det estimeres, at omkring 1.1 milliarder unge mennesker verden over er udsat for potentielt skadelige støjniveauer.
 • 60% af hørenedsættelse hos børn kommer af årsager, der kunne have været forebygget.
 • Omkring 1 ud af 1000 nyfødte har en hørenedsættelse.
 • Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er kronisk mellemørebetændelse den primære årsag til hørenedsættelse.
 • Studier har vist, at omkring 65% af mennesker med hørenedsættelse oplever at have en mild hørenedsættelse, 30% en moderat og 5% har en svær til meget svær hørenedsættelse.
 • Størstedelen af mennesker med hørenedsættelse har en alder, hvor de går i skole eller er på arbejdsmarkedet.
 • Undersøgelser har vist, at kun 1 ud af 5, som ville have gavn af et høreapparat, bruger et.

Tegn på hørenedsættelse

At have en hørenedsættelse betyder ikke blot, at man har svært ved at høre svage lyde. Man vil også kunne opleve, at tale opleves som mudret, og at enkeltstående ord eller konsonantlyde kan være svære at opfange, særligt i støjende omgivelser. Man vil ofte opleve, at en person med hørenedsættelse har en tendens til at skrue mere op for fjernsynet eller radioen. Det kan være, de beder om, at man taler langsommere eller tydeligere, eller at dele af samtalen er nødt til at blive gentaget. Ændringer i adfærd, såsom at miste interessen for at deltage i sociale arrangementer, eller ikke længere at deltage aktivt i samtalen, kan også være tegn på en hørenedsættelse.

For mere information om emnet henvises til sektionen tegn på hørenedsættelse. For en bedre forståelse af, hvordan det lyder at have en hørenedsættelse, kan man lytte til eksempler i vores høretabssimulator

Typer af hørenedsættelse og årsager

Typen af hørenedsættelse bestemmes ud fra, hvor i øret skaden befinder sig rent anatomisk (indre øre, mellemøre eller ydre øre), foruden dens sværhedsgrad.

Der anvendes typisk følgende tre kategorier, til at inddele hørenedsættelser efter deres lokalisation:

 • Konduktive hørenedsættelser

Betegnelsen konduktiv hørenedsættelse bruges for at beskrive, at hørenedsættelsen skyldes, at lyden ikke kan komme gennem det ydre øre eller mellemøret. Tilstanden er ofte forbigående og kan i mange tilfælde behandles medicinsk eller kirurgisk. Denne type hørenedsættelse kan fx skyldes væske i mellemøret, ørevoks eller en infektion.

 • Perceptive hørenedsættelser

Perceptive hørenedsættelser har oftest deres udspring i det indre øre og er typisk permanente. Af almindelige årsager kan nævnes alder, støjpåvirkning og genetiske aspekter.

 • Blandet hørenedsættelse

Denne type er en blanding af de to ovenstående. 

Foruden denne inddeling, så defineres hørenedsættelsen også efter dens sværhedsgrad, altså hvor stor hørenedsættelsen er. Man taler om et spænd fra mild til svær, med forskellige grader derimellem. Desuden defineres hørenedsættelsen ud fra, om kun det ene eller begge øre er påvirket, og hvorvidt tilstanden er medfødt eller er opstået på et senere tidspunkt i livet.

For at lære mere om emnet henvises til sektionen omkring typer af hørenedsættelse samt sektionen omkring årsager til hørenedsættelse.

Behandling af hørenedsættelse

Behandlingen af hørenedsættelsen afhænger i høj grad af dels typen og tillige årsagen. Konduktive hørenedsættelser kan ofte forbedres med medicin eller kirurgisk. Perceptive hørenedsættelser vil derimod langt oftest blive behandlet med høreapparat eller, hvis hørenedsættelsen er meget stor, med cochlear implant.

Hvis du mener, at du enten selv eller en pårørende har en hørenedsættelse, er det bedst at tale med en ekspert på området. Der findes flere steder, hvor du kan få din hørelse målt og samtidig få en vurdering af, hvad den bedste løsning vil være for dig.

Audiologen 

En audiologist/audiologiassistent er en person, der er uddannet inden for måling af hørelsen og som kan komme med mulige løsninger for at afhjælpe hørenedsættelsen. Vedkommende er også uddannet i at indstille og justere høreapparater. 

Øre- næse- og halslæge

En øre- næse- og halslæge er en speciallæge, som er uddannet inden for øre, næse- og halsregionen og dermed også sygdomme opstået i disse områder. Kaldes også i nogle tilfælde for en otolog. En medicinsk audiolog er en øre- næse- og halslæge, som har specialiseret sig inden for audiologi og er typisk ansat på hospitalernes audiologiske afdelinger.

Find her en ekspert i nærheden af, hvor du bor.

At forstå hørenedsættelse

En god hørelse er vigtig for menneskers generelle trivsel.
Beregninger siger, at 1,1 milliarder mennesker verden over vil være påvirket af hørenedsættelse ved udgangen af 2015. Det svarer til cirka 16 % af verdens befolkning. Tallene viser også, at mennesker med hørenedsættelse i gennemsnit venter op til 10 år, før de søger hjælp.
Når man vil leve livet uden begrænsninger, skal man også fokusere på sin hørelse. Det kan godt lade sig gøre.

Find en specialist nær dig

Find en specialist

Lad os hjælpe dig med at finde en specialist der hvor du bor. Han eller hun kan give dig mange flere oplysninger omkring hørelsen, og du kan få din egen hørelse målt og få en snak omkring dine muligheder.

Find en specialist

Hørelse skaber forbindelse til dine nærmeste

Forbindelse med høj komfort

Jo tydeligere vi kan høre, jo bedre kan vi selv blive hørt! Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i kontakt med venner, familie og mennesker omkring os. Det er vores måde at komme i forbindelse med hinanden på som levende væsener. Du kan spørge dig selv: Hvad gavn gør en stemme, hvis du ikke kan høre den?

Læs mere

Online Hørescreening

Online Hørescreening

Prøv vores online hørescreening, og få hurtig og nyttig feedback om din hørelse

Online Hørescreening

Tilmelding til nyhedsbrev

Jeg vil gerne modtage Phonaks nyhedsbrev med seneste nyt og produkter fra Phonak

Tilmeld

Footnotes

*https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss