Phonak Paradise

Der er ikke noget som lyden af Paradise

Vi anser hørelsen som noget helt naturligt. Den er en central del af vores tilværelse og altafgørende for vores generelle velvære. Der er derfor ingen bedre måde at genopdage lydens univers på end med et høreapparat, der er inspireret af naturen. For der er ikke noget som lyden af Paradise.

billede af phonak audeo paradise-høreapparat med charger case og smartphone
Find en hørespecialist i nærheden af dig

Find en ekspert i nærheden af dig

Tag det næste skridt, og få en evaluering af en hørekonsulent

Find en ekspert

Online Hørescreening

Online Hørescreening

Tag vores online hørescreening, og få hurtig og nyttig feedback om din hørelse.

Online Hørescreening

Fodnoter

* RogerDirectTM kræver, at en hørespecialist installerer Roger modtagere i høreapparaterne fra Phonak.

**sammenlignet med Phonak Audéo Marvel

1 Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence
2 Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, hentet fra  www.phonakpro.com/evidence, åbnet 19. august 2019.
3 Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 17. oktober 2018.
4 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 17. oktober 2018.
Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

IOS er et varemærke tilhørende Cisco Technology, Inc.
Android er et varemærke tilhørende Google, LLC.
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.