Skip to main content

Will the Custom Program be lost after installing the latest version of myPhonak?

After downloading and installing the latest version of the app, will all the Custom Programs be lost?

Går alle brugertilpassede programmer tabt efter download og installation af den nyeste version af appen?

Brugertilpassede programmer går ikke tabt efter opdatering af myPhonak.
Phonak Paradise og Lumity høreapparater har dog en begrænsning på 10 brugertilpassede programmer.
Bemærk, 
- at hvis der er oprettet mere end ti brugertilpassede programmer, kan der maksimalt anvendes 10. 
- hvis der er oprettet mere end 4 brugertilpassede programmer fra det samme basisprogram, vil du blive bedt om at slette 1 eller flere af disse programmer for at holde dig inden for den tilladte begrænsning.