Skip to main content

Why is my Phonak charger not working?

Opladningen starter ikke. Indikatorlyset på Phonak høreapparatet lyser ikke, når høreapparatet sættes i ladestikket.

Potentielle årsager og anbefalede tiltag:

  • Høreapparatet er ikke sat korrekt i opladeren: Sæt høreapparatet korrekt i opladeren.

Sæt høreapparaterne i opladningshullerne. Kontrollér, at angivelserne af hhv. højre og venstre side på høreapparaterne stemmer overens med angivelserne ud for opladningshullerne (L for venstre og R for højre side).
Høreapparaterne slukker automatisk, når de sættes i opladeren. Høreapparatets indikatorlys viser batteriets opladningsstatus, indtil høreapparatet er helt opladet. Når det er fuldt opladet, lyser indikatorlyset grønt konstant.

  • Opladeren er ikke tilsluttet til strømforsyningen: Tilslut opladeren til strømforsyningen.

image.png

a. Sæt ladekablets største stik i strømforsyningen.
b. Sæt det mindste stik i USB-porten på opladeren.
c. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
d. Indikatorlyset omkring USB-porten lyser grønt, når opladeren er tilsluttet til stikkontakten.

 

  • Batteriet i høreapparatet er helt afladet: Vent tre timer, efter at høreapparatet er sat i opladeren, uanset hvordan LED'en lyser.

  • Charger Case Go: Opladningen starter ikke, når opladeren er tilsluttet til strømforsyningen
    Det interne batteri i opladeren er afladet:
    Tilslut opladeren til strømforsyningen.

    Opladeren har at internt batteri. Når det er afbrudt fra strømudtaget, vil det fortsætte med at oplade, til det interne batteri er afladet.

Sørg altid for, at høreapparaterne og opladeren er tørre og rene inden opladning.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din hørespecialist for at få hjælp.