Skip to main content

Fortrolighedserklæring og betingelser & vilkår – myRogerMic app

Fortrolighedserklæring

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan dine personlige oplysninger indsamles og behandles i forbindelse med brugen af Roger On mikrofonen og dine høreapparater og i henhold til lokalt gældende lovgivning. I denne sammenhæng dækker denne fortrolighedserklæring behandlingen af dine personlige oplysninger, som udføres via "myRogerMic" applikationen ("mobilapp").

1. Hvem er vi

Denne mobilapp er et Sonova AG produkt, en virksomhed med hovedsæde i Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz (www.sonova.com) ("Sonova AG" eller "we"), og fungerer som dataansvarlig ved behandlingen angivet i følgende afsnit.

2. Hvilke personlige oplysninger indsamles og hvorfor

Sonova AG bruger Google Analytics Firebase til analytiske formål, til at forstå brugen af mobilappen og til at forbedre dens ydeevne, men kun hvis du giver dit samtykke. Denne behandling vil omfatte følgende kategorier af oplysninger::

– Din IP-adresse – som kan indsamles, men kun i anonymiseret form, hvilket betyder, at du på ingen måde kan identificeres.
– Brugsdata, mobilapphændelser, brug af systemdata (f.eks. IP-adresse, OS-version, OS-opdateringer), logonoplysninger (f.eks. ID-forbindelse, succes, mislykket, mistet forbindelse), oplysninger om apparat (f.eks. mærke, kategori, model) og rapport med oplysninger om nedbrud.

Du kan tilmelde dig denne dataindsamling under processen med opsætning af mobilappen eller du kan tilmelde/framelde dig senere i indstillinger til den juridiske sektion af mobilappen.

3. Offentliggørelse af personlige oplysninger

Ved brug af mobilappen, og kun hvis du giver dit udtrykkelige samtykke, kan alle personlige oplysninger som angivet ovenfor offentliggøres for Google Inc.

4. Overførsel af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger kan blive overført til lande uden for vores jurisdiktion, herunder lande der ikke yder den samme grad af beskyttelse af personlige oplysninger som dit eget land. I sådanne tilfælde vil vi træffe tilstrækkelige tiltag, herunder relevante organisatoriske, tekniske og juridiske sikkerhedsforanstaltninger for at kunne kontrollere den relevante overførsel og sikre den nødvendige grad af beskyttelse i henhold til den relevante lovgivning.

5. Hvor længe opbevares dine personlige oplysninger

Sonova AG vil opbevare dine personlige oplysninger i en minimal periode proportionalt med den påkrævede tid til at opfylde formål beskrevet i det foregående afsnit. Hvis gældende lovgivning eller andre bestemmelser kræver en længere opbevaringsperiode, vil vi anvende den længere opbevaringsperiode for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

6. Dine rettigheder

Du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage. I henhold til lokalt gældende lovgivning har du muligvis også ret til adgang til, berigtigelse af, sletning af dine personlige oplysninger, begrænse behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen eller anmode om dataportabilitet samt give anvisninger om, hvordan dine personlige oplysninger kan bruges efter din død. Hvis du er af den overbevisning, at behandlingen af dine personlige oplysninger overtræder gældende lovgivning, kan du indgive en klage hos de lokale tilsynsmyndigheder. Bemærk, at udøvelsen af sådanne rettigheder er underlagt begrænsningerne i henhold til lokalt gældende lovgivning.

7. Kontakt os

I tilfælde af spørgsmål angående denne fortrolighedserklæring eller behandlingen af dine personlige oplysninger bedes du kontakte vores datasikkerhedsteam på privacy@sonova.com eller vores databeskyttelsesansvarlige – Sonova Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz.

Betingelser & vilkår

1. Almindelige bestemmelser

myRogerMic mobilapplikationen ("mobilapp") og tilknyttede tjenester ("tjeneste" eller "tjenester") drives af Sonova AG med registreret adresse Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz. ("Sonova"). Brugeres ("bruger" eller "brugere") adgang til og brug af tjenester er underlagt disse betingelser & vilkår for brug ("brugsbetingelser"). Ved installation eller brug af mobilappen accepterer brugeren brugsbetingelserne, herunder eventuelle fremtidige ændringer hertil.

Disse brugsbetingelser kan blive opdateret regelmæssigt. I dette tilfælde vil Sonava informere dig om, at disse brugsbetingelser er blevet ændret, og "sidst opdateret" datoen øverst på dette dokument vil blive ændret. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår disse brugsbetingelser.

2. Adgang til og brug af mobilapptjenester

Mobilappen giver brugeren adgang til følgende tjenester: retning på fokusområde(r) mod de(n) talende person(er), som du vil lytte til, ændring af mikrofontilstand, mute/unmute, tjek af aktuel apparatstatus såsom batteriniveau og aktuel mikrofontilstand.

Mobilappen er ikke beregnet til at blive brugt af børn under 14 år.

a. Adgang til og brug af mobilappen

For at få adgang til mobilappen skal brugeren downloade den gratis fra Apple App Store eller på Google Play. Brugerens enhed, som skal være en Android eller iOS smartphone, skal opfylde bestemte krav til hardware og software (f.eks. en opdateret version af operativsystemet).

Første gang mobilappen åbnes, bliver brugeren bedt om at læse og acceptere betingelserne & vilkårene. Brugeren har derefter adgang til forskellige tjenester i mobilappen.

b. Beskrivelse af de mulige tjenester

Mobilappen giver brugere adgang til nedenfor beskrevne tjenester:

Fjernbetjening: Denne funktion giver brugeren adgang til at kunne betjene funktionerne i den tilsluttede trådløse mikrofon, såsom: retning på fokusområde(r) mod de(n) talende person(er), som du vil lytte til, ændring af mikrofontilstand, mute/unmute.

3. Immaterielle rettigheder

Sonova ejer mobilappen, både tekniske, grafiske, tekstuelle og andre komponenter, dog uden ansvar for indhold og data leveret af tredjeparter. Der er specifik adgang til mobilappen ved hjælp af software og databaser designet og udviklet af Sonova, der ejer eller har de immaterielle rettigheder over disse.

Disse brugsbetingelser overdrager ikke de immaterielle rettigheder over mobilappen, dens komponenter eller Sonovas mærker og billeder til brugeren. Brugeren modtager kun en personlig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, og som kan tilbagetrækkes, til brug af mobilappen og tjenesterne i henhold til disse brugsbetingelser.

Nærmere bestemt, uden at denne liste er udtømmende, så må brugeren ikke: gengive væremærker og logoer af Sonova, oprettet hypertekstlinks på elementer i mobilappen, bruge eller udtrække, i sin helhed eller delvist, databaser og programmer brugt af mobilappen osv.

Enhver anden brug eller udnyttelse, der ikke er udtrykkeligt nævnt heri eller godkendt ved kontrakt med Sonova, er ikke tilladt og kræver udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Sonova inden.

4. Brugerens forpligtelser

Brugeren forpligter sig til at:
– Bruge mobilappen i henhold til dens formål og i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.
– Sørge for at hans eller hendes konto-id'er er fortrolige og holde disse hemmelige og ikke oplyse tredjepart om disse.
– Acceptere, at implementeringen af tjenesterne kræver, at han eller hun opretter forbindelse til internettet, og at Bluetooth funktionen i hans eller hendes enhed virker, og at kvaliteten af tjenesterne afhænger af disse forbindelser, som han eller hun er eneansvarlig for.
– Anerkende, at tjenester giver ham eller hende en ydeligere, men ikke alternativ løsning til andre forekommende måder til at opnå det samme formål, og at løsningen ikke er en erstatning for disse andre måder.

5. Ansvar

Sonova forpligter sig til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at sikre, at brugerne får den bedst mulige udnyttelse af de tilbudte tjenester. Sonova er ansvarlig for at stille løsninger til rådighed, men ikke for resultatet af dissem hvilket brugeren udtrykkeligt anerkender og accepterer.

Sonova vil ikke være ansvarlig i tilfælde af force majeure eller hændelser, de ikke er herre over. Derudover kan Sonova ikke gøres ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader, selv hvis Sonova er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader, der kan opstå gennem brugen af eller manglende mulighed for at bruge mobilappen og specielt ved forstyrrelser ved, afbrydelser af eller funktionsbegrænsning til mobilappen og tjenesterne, hvilket skyldes en fejl på brugerens telefonnetværk eller internetudbyder.

I gældende lovgivnings fulde udstrækning samt i den udstrækning Sonova kan holdes ansvarlig for skader, som ikke er omfattet af ovenstående, vil Sonovas erstatningsansvar være begrænset til personlig, direkte og fastslåede skader, hvilket skyldes grov uagtsomhed eller uretmæssig hensigt.

6. Gældende lovgivning og værneting

Disse brugsbetingelser er underlagt schweizisk lovgivning. Enhver tvist eller kontrovers relateret til udøvelsen eller fortolkningen af disse brugsbetingelser, som ikke kan afgøres i mindelighed mellem parterne, skal rejses ved de kompetente domstole i henhold til gældende lovgivning.