Fortrolighedspolitik – myPhonak Junior app

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger indsamles og behandles i forbindelse med myPhonak Junior app ("mobilapp") eller myPhonak webportal sammen med al relateret teknologi for at få adgang til eller på anden måde bruge mobilapplikationen ("mobiltjeneste") som beskrevet nedenfor.

Denne fortrolighedspolitik kan blive opdateret regelmæssigt. I dette tilfælde vil vi informere dig om, at denne fortrolighedspolitik er blevet ændret, og "senest opdateret" datoen øverst på dette dokument vil blive ændret. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår denne fortrolighedspolitik.

1. Identitet på dataansvarlig

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz (www.sonova.com), ("Sonova AG") fungerer som dataansvarlig ved indsamling af brugs- og adfærdsdata fra mobilappen og de tilsluttede høreapparater.

Hørespecialister kan også fungere som dataansvarlige, men kun hvis du opretter en B2C konto og logger på i mobilappen med henblik på at bruge tjenesten Fjernsupport. Disse tjenester er kun tilgængelige i bestemte lande og gennem udvalgte hørespecialister.

2. Formålet med behandling af og indsamling af personlige oplysninger
a. Login ikke påkrævet
i. Analyser til forbedring af produkter og tjenester

Formål

- Sikre mobiltjenestens tilgængelighed
- Forbedre mobilappens ydeevne under brug
- Registrere problemer med høreapparat og forbedre produktet
- Registrere problemer og forbedre mobilappen

Juridisk grundlag

- Samtykke

Indsamlede personlige oplysninger

- Brugsdata (f.eks. mobilenhed, mobilapp og brug af denne, høreapparatets tilstand, sprog på enhed…)
- Adfærdsdata (f.eks. brug af høreapparat – brugstid i forskellige akustiske miljøer, batteriopladningscyklusser, din betjening af høreapparatet såsom fjernbetjening og justeringer)

Personlige oplysninger afidentificeres i vores system straks efter deres indsamling. Enhver behandling i analyser udføres kun med afidentificerede personlige oplysninger. Du kan tilmelde dig denne dataindsamling under processen med opsætning af mobilappen eller du kan tilmelde/framelde dig senere i indstillinger til den juridiske sektion af mobilappen.

b. Login påkrævet
i. Oprettelse af en B2C konto

Formål

- Levering af tjenesten Fjernsupport

Juridisk grundlag

- Opfyldelse af kontrakt med hørespecialist

Indsamlede personlige oplysninger

- Kontaktoplysninger (e-mailadresse tilknyttet kontoen)
- ID-data (fornavn og efternavn)

ii. Tjenesten Fjernsupport

Formål

- Foretage tilpasning på afstand og hjælpe bruger med anvendelsen af høreapparater

Juridisk grundlag

- Opfyldelse af kontrakt med hørespecialist

Indsamlede personlige oplysninger

- Høreapparatdata (brugstid)
- Mobildata (scenarienavn/basisnavn)
- Netværkstype

3. Offentliggørelse af personlige oplysninger

Sonova AG kan offentliggøre dine personlige oplysninger til følgende tredjeparter:

- Til hørespecialister ved brug af tjenesten Fjernsupport, når det er tilgængeligt,
- Andre virksomheder i vores koncert, såsom vores datterselskaber,
- Forretningspartnere, leverandører og tredjepartsleverandører såsom Microsoft, Salesforce, Sendgrid, Twilio og/eller Wirsys, Adobe Campaign Manager, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey,
- Andre organisationer og offentlige myndigheder herunder retshåndhævende myndigheder, der kan være påkrævet i henhold til loven.

Inden vi offentliggør personlige oplysninger til andre tredjeparter, vil vi eksplicit anmode om dit samtykke. Hvis vi dog er forpligtet til at offentliggøre personlige oplysninger uden dit samtykke, vil vi kun offentliggøre personlige oplysninger, som er strengt nødvendige til formålet, for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

4. Dataoverførsler

Bemærk, at ovennævnte tredjeparter kan være placeret uden for dit hjemland. Derfor kan dine personlige oplysninger bliver overført til lande, der ikke sikrer den samme grad af beskyttelse af personlige oplysninger. I sådanne tilfælde vil vi træffe tilstrækkelige tiltag, herunder relevante organisatoriske, tekniske og juridiske sikkerhedsforanstaltninger for at kunne kontrollere den relevante overførsel og sikre den nødvendige grad af beskyttelse i henhold til den relevante lovgivning.

5. Dataopbevaring

Sonova AG vil opbevare dine personlige oplysninger i en minimal periode proportionalt med den påkrævede tid til at opfylde formål beskrevet i det foregående afsnit. Hvis gældende lovgivning eller andre bestemmelser kræver en længere opbevaringsperiode, vil vi anvende den længere opbevaringsperiode for at opfylde vores juridiske forpligtelser.
Dine personlige oplysninger behandlet af hørespecialister med henblik på tjenesten Fjernsupport vil blive opbevaret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger om deres specifikke opbevaringsperioder.

6. Dine juridiske rettigheder

Inden for aftalen om indsamling og behandling af dine personlige oplysninger, og i henhold til gældende lovgivning, kan du have ret til adgang til, berigtigelse af og sletning af dine personlige oplysninger eller til begrænsning af behandlingen. Derudover kan du gøre indsigelse mod behandlingen, anmode om dataportabilitet, når som helst trække dit samtykke tilbage, og i nogle retskredse give anvisninger på, hvordan dine personlige oplysninger skal behandles efter din død. Du kan udøve dine rettigheder ved at bruge kontaktoplysningerne i nedenstående Kontaktafsnit, eller du kan kontakte din hørespecialist, hvis dine rettigheder vedrører personlige oplysninger behandlet i forbindelse med tjenesten Fjernsupport.

Bemærk, at udøvelsen af sådanne rettigheder ikke er absolut og er underlagt begrænsningerne i henhold til gældende lovgivning.
Hvis du er af den overbevisning, at behandlingen af dine personlige oplysninger overtræder gældende lovgivning, kan du indgive en klage hos de lokale tilsynsmyndigheder.

7. Links til tredjeparter

Mobilappen kan indeholde links til andre websites eller til indhold, som tilhører eller stammer fra tredjeparter, eller links til websites og funktioner i bannere eller anden annoncering. Sådanne eksterne links undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke for nøjagtighed, relevans, gyldighed, pålidelighed, tilgængelighed eller fuldkommenhed af Sonova.

8. Kontakt

I tilfælde af spørgsmål til denne fortrolighedspolitik eller behandlingen af dine personlige oplysninger bedes du kontakte vores datasikkerhedsteam på privacy@sonova.com eller +41 58 928 01 01.