Skip to main content

Miksi Bluetooth-suoratoisto-ohjelma näkyy myPhonak-sovelluksessa, vaikka suoratoisto ei ole aktiivisesti käytössä?

Kuulokojeeni vaihtavat usein Bluetooth-suoratoisto-ohjelmaan.
Kun kuulokojeet on yhdistetty puhelimeen äänen suoratoistoa ja puheluita varten, ne siirtyvät Bluetooth-suoratoisto-ohjelmaan aina, kun puhelimessa toistetaan ääntä. Tämä koskee monia erilaisia ääniä, kuten:
  • Saapuvien puheluiden soittoäänet.
  • Ääni puhelimessa toistetusta videosta, musiikista tai muusta mediasta.
  • Ilmoitusäänet, mukaan lukien saapuvien tekstiviestien ja sähköpostiviestien ilmoitusäänet sekä eri sovellusten ilmoitusäänet.
  • Järjestelmän äänet, kuten näppäinäänet, näytön kosketustoimintojen äänet ja näytön lukitusäänet.
Suosittelemme ilmoitusäänten ja järjestelmän äänten poistamista käytöstä. Voit poistaa nämä äänet käytöstä puhelimen asetusten kautta.