Skip to main content

Miksi myRogerMic-sovellus ei pysty muodostamaan paria/yhteyttä Roger On -mikrofonin kanssa?

myRogerMic-sovelluksen parin/yhteyden muodostamisongelmien vianmääritys.
Jotta voit käyttää sovellusta, se on ensin yhdistettävä pariksi Roger On -mikrofonin kanssa. Paritus on tehtävä sovelluksen asennuksen yhteydessä. Tämän jälkeen sovellus muistaa kyseisen Roger On -mikrofonin ja yrittää muodostaa siihen yhteyden automaattisesti aina, kun sovellus avataan.  
• Älypuhelimen Bluetooth on otettava käyttöön.  
• Noudata sovelluksen antamia ohjeita yhdistääksesi Roger On -mikrofonin pariksi sovelluksen kanssa.  
• Android-älypuhelimissa sijaintipalvelut on otettava käyttöön sovelluksen alkuasennuksen yhteydessä. Alkuasennuksen jälkeen sijaintipalvelujen ei tarvitse olla käytössä, jotta sovellus toimisi.  

Kun muodostat uudelleen yhteyden sovellukseen, varmista seuraavat asiat:  
• Älypuhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.  
• Varmista, että puhelin ei ole lentokonetilassa.   

Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, varmista seuraavat seikat:  
•Roger On on kytketty päälle ja sen akussa on varausta.  
•Roger On on normaalin Bluetooth LE -yhteyden kantomatkan sisällä.   

Lisää vianmääritysohjeita on sovelluksen käyttöohjeessa osoitteessa: www.phonak.com/myrogermicapp