Skip to main content

Miksi Phonak-kuulokojeeni eivät näy puhelimen Bluetooth-luettelossa?

Kun käynnistän Phonak-kuulokojeeni uudelleen niiden asettamiseksi Bluetooth®-pariliitostilaan, ne eivät näy puhelimeni tai tietokoneeni Bluetooth-luettelossa.

Jos et näe kuulokojeitasi puhelimesi Bluetooth-luettelossa, tähän voi olla eri syitä:

  • Pariliitostilan aikaraja: Kuulokojeesi ovat pariliitostilassa vain 3 minuutin ajan sen jälkeen, kun ne käynnistetään. Varmista, että yrität muodostaa laiteparin puhelimen kanssa tämän ajan sisällä.

  • Kuulokojeet ovat lentotilassa: Olet ehkä vahingossa aktivoinut lentotilan. Voit poistua lentotilasta ja aloittaa Bluetooth-laiteparin muodostuksen kytkemällä kuulokojeesi pois päältä ja sen jälkeen uudelleen päälle.

  • Vain yksi kuulokoje määritetty Bluetoothia varten: Yritit muodostaa pariliitoksen sen kuulokojeen kanssa, jota ei ole määritetty sovitusohjelmassa Bluetooth-puoleksi. Vain yksi kuulokojeistasi on määritetty muodostamaan Bluetooth Classic -yhteys esimerkiksi puheluita tai median siirtoa varten. Tätä kuulokojetta kutsutaan Bluetooth-puolen kuulokojeeksi. Käynnistä Bluetooth-puolen kuulokoje (tai molemmat kuulokojeet) uudelleen laiteparin muodostamiseksi Bluetooth-laitteen kanssa.

  • Kuulokojeesi on pariliitetty useampiin laitteisiin: Jos kuulokojeesi on jo pariliitetty kahteen tai useampaan laitteeseen ja vähintään kaksi näistä laitteista on lähistöllä uudelleenkäynnistyksen jälkeen, kuulokojeet yrittävät muodostaa yhteyden näihin laitteisiin uuden pariliitoksen muodostamisen sijasta. Poista Bluetooth käytöstä laitteissa (puhelimissa tai tietokoneissa), jotka on jo pariliitetty kuulokojeiden kanssa.

  • Uusi pariliitos saman aktiivisen pariliitostilan aikana: Olet jo muodostanut uuden pariliitoksen tämän pariliitostilan aikana. Et voi liittää kuulokojeita useampaan kuin yhteen laitteeseen saman pariliitostilan aikana. Käynnistä kuulokojeesi uudelleen pariliitoksen muodostamiseksi toisen laitteen kanssa.