Skip to main content

TV Connectorin signaali kuuluu vain toisessa korvassa

Kuulen TV Connectorin signaalin vain toisessa korvassa.
  1. Varmista, että molemmissa kuulokojeissa on toimiva paristo ja että ne on kytketty päälle.
  2. Varmista, että TV Connectorissa palaa yhtäjaksoinen vihreä valo merkkinä siitä, että se toistaa ääntä.
  3. Muodosta kuulokojeista ja TV Connectorista uudelleen laitepari painamalla TV Connectorin takana olevaa liittämispainiketta, kunnes kuulet Phonak-kuulokojeistasi merkkiäänen, joka vahvistaa laiteparin muodostamisen.