Skip to main content

TV Connector ei yhdisty automaattisesti

Perus ongelmanratkaisukeinot sen varmistamiseksi, että TV Connector yhdistyy automaattisesti
Varmista seuraavat:
•    TV Connector on yhdistetty televisioon*
•    Televisio on kytketty päälle eikä äänisignaalia ole mykistetty
•    Kuulokojeista ja TV Connectorista on muodostettu laitepari**
•    Olet TV Connectorin kantaman sisäpuolella 

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen ja tarkista, onko TV Connectorin automaattinen aktivointi käytössä sovitusohjelmassa. *** 

*
TV Connectorin yhdistäminen televisioon 
**Ohjeet kuulokojeiden ja TV Connectorin välisen pariliitoksen muodostamiseen 
***Huomioi: automaattisen ja manuaalisen aktivoinnin välinen ero