Skip to main content

Yksi kuulokoje kytkeytyy pois päältä, kun TV Connector -ohjelma valitaan sovelluksessa

Ladattava kuulokoje kytkeytyy pois päältä eikä reagoi, kun TV Connector -ohjelma valitaan myPhonak-sovelluksessa
Ratkaisutavat: 
  • Siirry suoratoisto-ohjelmaan painamalla pitkään kuulokojeen äänenvoimakkuuspainiketta tai käyttämällä RemoteControl-sovellusta
  • TV Connector -ohjelman automaattinen aktivointi (jonka kuuloalan ammattilainen ohjelmoi) 

Jos kuulokoje ei reagoi, aktivoi se noudattamalla seuraavia ohjeita: 
  1. Paina alempaa äänenvoimakkuuspainiketta vähintään 15 sekuntia
  2. Aseta kuulokoje laturikoteloon ja odota, että merkkivalo alkaa vilkkua (tähän voi mennä 30 sekuntia)
  3. Ota kuulokoje pois laturikotelosta ja anna sen käynnistyä (Autom. käynnistys)