Skip to main content

Ei leposykearvoja myPhonak-sovelluksessa

Miksi käyttäjät eivät näe leposykearvoja, vaikka he näkevät reaaliaikaiset ja jaksoittaiset sykearvot?

Jotta leposykettä voidaan seurata, tiettyjen edellytysten on täytyttävä. Esitetyn leposykkeen laskentaan käytetään useaa sykearvoa. Jotta sykearvo otetaan osaksi tätä laskentaa, käyttäjän on oltava paikoillaan 5 minuuttia ennen mittauksen tekemistä. Jos käyttäjä liikkuu jatkuvasti, sykearvoja ei voida mitata ja leposykettä ei voida laskea tai näyttää sovelluksessa. Tavallisesti voi kestää jopa 4 tuntia ennen kuin riittävästi sykearvoja on saatu mitattua leposykkeen tarkoituksenmukaista laskentaa varten. Jos käyttäjä on tänä aikana hyvin aktiivinen, se voi kestää pidempään.