Skip to main content

No health data in Health section of myPhonak

Miksi terveysosiossa ei näy lainkaan terveystietoja?
Varmista, että terveystietojen seuranta on käytössä:
 1. Siirry Profiili-osaan
 2. Avaa ""Terveysasetukset""
 3. Ota ""Terveystiedot"" käyttöön 

 Varmista, että olet kirjautunut sisään tilille.