Skip to main content

Raja tavoitteiden asetuksessa

Miksi askelmäärien ja käyttöaikojen tavoitteiden asettamisessa on raja?

Kohtuullisen tavoitteen saavuttamiseksi käyttäjällä on muutamia rajoituksia tavoitteen arvon asettamisessa. Esimerkiksi negatiivisia lukuja, erikoismerkkejä tai kirjaimia ei sallita. Vain kokonaisluvut ovat sallittuja. Askelten suurin sallittu määrä on 100 000 ja käyttöajan tuntien ja minuuttien summa ei voi ylittää 24 tuntia.