Skip to main content

Kuulokoje ei vastaa (lukittuu)

Miten käyttäjä voi käynnistää ladattavan kuulokojeen uudelleen, jos se ei vastaa painikkeiden käyttöön ("lukittuu")?
Kuulokojeen uudelleenkäynnistäminen
Käytä tätä menetelmää, jos kuulokoje on virhetilassa. Tämä ei poista mitään ohjelmaa tai asetuksia.

1. Paina painikkeen alareunaa vähintään 15 sekunnin ajan. Sillä ei ole merkitystä, onko kuulokoje kytketty päälle tai pois päältä ennen painikkeen painamista. 15 sekunnin kuluttua ei tule valo- tai äänimerkkiä.

2. Aseta kuulokoje pistorasiaan kytkettyyn laturiin, ja odota, kunnes merkkivalo vilkkuu vihreänä. Tämä voi kestää 30 sekuntia. Kuulokoje on nyt valmis käytettäväksi.