Skip to main content

Radiotaajuussäteily ja Phonak-kuulokojeet

Kuinka paljon altistun radiotaajuussäteilylle Phonak-kuulokojeiden vuoksi?
Tämäntyyppiset kuulokojeet on vapautettu ominaisabsorptionopeuden mittauksesta, mikä johtuu siitä, että kuulokojeiden SAR-arvot ovat huomattavasti alhaisempia kuin EU:n ja Yhdysvaltain suositukset. Tämä tarkoittaa sitä, että Phonak-kuulokojeiden säteilymäärät ovat huomattavasti pienemmät kuin EU:n ja Yhdysvaltojen suositukset. Ominaisabsorptionopeus (SAR) on yleisesti hyväksytty tieteellinen mitta, joka kertoo, miten paljon kehoon absorboituu radiotaajuusenergiaa. Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) hyväksymä SAR-arvo matkapuhelimille on enintään 1,6 W/kg. EU:ssa suurin hyväksytty SAR-arvo on 2,0 W/kg. Matkapuhelinten tyypillinen SAR-arvo on 0,3–1,5 W/kg.