Skip to main content

Miksi Phonak-kuulokojeet piippaavat katsoessani televisiota TV Connectorin avulla?

Phonak-kuulokojeet piippaavat aina, kun Phonak TV Connector muodostaa uuden yhteyden.
Toistuvien piippausten syy:
  • Jos olet kauempana kuin AirStream™-teknologian sallima enimmäisetäisyys (noin 15 metriä), yhteys saattaa katketa. Ympäristöstä riippuen enimmäisetäisyys voi olla pienempi tai suurempi. Jos olet enimmäisetäisyysalueen rajalla, yhteys voi katketa ja muodostua uudelleen useita kertoja, jolloin piippauksiakin kuuluu useasti.
  • Tilanne voi olla myös se, että toinen henkilö kytkee television päälle, kun olet toisessa huoneessa, ja TV Connector aloittaa äänensiirron.

Voit estää ei-toivotut piippaukset Phonak-kuulokojeissa seuraavasti

  1. Voit pyytää seuraavalla käynnilläsi kuuloalan ammattilaista poistamaan ohjelmien automaattisen vaihdon käytöstä.
  2. Voit estää ei-toivotun äänensiirron TV Connectorista Phonak-kuulokojeisiin kytkemällä TV Connectorin pois päältä. Muista tässä tapauksessa kytkeä se uudelleen päälle, kun haluat katsoa televisiota.