Skip to main content

Television kaiuttimien viiveen säätäminen

Miten voin säätää television kaiuttimien viivettä TV Connectorissa?
Phonak-kuulokojeisiin tulevassa TV Connectorin signaalissa voi havaita pienen viiveen. Säädä television kaiuttimien äänen viivettä television ääniasetusvalikon kautta. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.