Scientist in laboratory using computer
In the Industrial Engineering Facility: Diverse Group of Engineers and Technicians on a Meeting Gather Around Table Unravel Sheets of Engine Design Technical Drafts, Have Discussion, Analyse Drawings.; Shutterstock ID 1515843497; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Japanese female medical worker examining a patientAsian medical personnel attending the seminar
Voor audiciens

Audiology Hub

Bij Phonak snappen we dat de reis naar beter verstaan bij u aanvangt. Daarom ondersteunen we audiciens met innovatieve technologieën, hoogwaardig onderzoek en klinische hulpbronnen voor best practices zodat u uitzonderlijke zorg kunt verlenen aan uw cliënten en uw bedrijf kunt laten groeien.

Carefree childhood. Happy energetic african american children jumping on sofa while playing game together at home, small active kids brother and sister having fun in living room; Shutterstock ID 2060068835; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Goed horen is je goed voelen

De impact van gehoorverlies wordt vaak onderschat terwijl gehoor toch een essentieel aspect is van algeheel welzijn en gezond leven. Dat geldt ook voor kinderaudiologie. Communicatie en het aangaan van nauwe banden is essentieel voor de optimale sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. Terwijl gehoorverlies en communicatieve uitdagingen gevolgen kunnen hebben voor het welzijn, is er groeiend bewijs dat gehoorrevalidatie voordelen kan hebben op drie gebieden.¹

Sociaal-emotioneel welzijn

Horen leidt tot meer betrokkenheid, hechtere banden en een positievere kijk op het leven. Hoortoesteldragers en hun communicatiepartners melden sociale voordelen voortvloeiend uit het gebruik van hoortechnologie.2

Cognitief welzijn

Goed horen draagt bij aan cognitieve fitheid en frequent gebruik van hoortoestellen houdt verband met een betere cognitieve functie.3

Fysiek welzijn

Goed horen leidt tot een actievere en gezondere levensstijl en hoortoestellen kunnen een hoger activiteitsniveau bevorderen4, leiden tot meer omgevingsbewustheid en zorgen voor beter evenwicht.5-7

 
man with gray hair is working in an office on a laptop and talking on the phone. an adult male director or businessman is negotiating on an online webcam. business and finance of a male lawyer or.

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies bij volwassenen

Begrip van de impact van ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies maakt duidelijk hoe complex het auditieve systeem kan zijn. Hoewel er veel gidsen en hulpbronnen voor volwassenen met gehoorverlies zijn, is het veel moeilijker soortgelijke bronnen te vinden die specifiek bedoeld zijn voor volwassenen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.

Behandeling van ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies

Een groep internationale experts gespecialiseerd in onderzoek en klinische praktijken heeft aanbevelingen gedaan voor de audiologische behandeling van ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies bij volwassenen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een publicatie boordevol deskundige richtlijnen voor audiciens en die bedoeld zijn als hulp bij de behandeling van ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. De succesvolle aanpak van deze complexe behoeften vereist de doorlopende professionele ontwikkeling van vaardigheden die het welzijn van uw patiënten ondersteunen met:

  • Continue optimalisatie en continu onderhoud van hoortoestellen 
  • Strategieën voor zelfbeheer
  • Advisering en ondersteuning
  • Doorverwijzing indien gepast
 
Young female patient being explained the human ear anatomy

Kinderaudiologie

Ouders zijn van u als kinderaudioloog afhankelijk voor hulp met precieze gehoorbeoordelingen en tijdige, efficiënte hooroplossingen voor hun kinderen. Bij Phonak zijn we jaren bezig geweest een sterke leiderschapsrol op te bouwen op het gebied van kinderaudiologie. We hebben dat gedaan via wetenschappelijke conferenties met internationaal erkende experts, op bewijs gebaseerd onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve producten.

 
 back view of doctor discussing test result diagnosis and give advice to senior patient couple at home. Life living healthcare insurance, preventing Coronavirus or Covid-19. self-quarantine. copy space

Familiegerichte zorg

Familiegerichte zorg (FGZ) erkent de vitale rol die families spelen bij audiologische behandelingen en revalidatie. Een aanpak waarin de volledige kliniek meewerkt, is essentieel om de beste zorg te leveren en de familie in het proces op te nemen Alle personeel van de receptie tot clinici moeten betrokken zijn bij de toepassing van FGZ-praktijken. In een recent onderzoek van de University of Queensland dat is uitgevoerd in samenwerking met Sonova, zijn belangrijke stappen geïdentificeerd om FGZ in audiologieklinieken voor volwassenen te verbeteren.

  • Nodig altijd een familielid uit om met de cliënt mee te komen
  • Deel de fysieke omgeving zo in dat de familieleden bij de afspraak worden betrokken. Zet bijvoorbeeld in de praktijkruimte een stoel voor het familielid neer naast de stoel van de cliënt, zodat de cliënt en het familielid op gelijke afstand van de clinicus zitten
  • Begin de afspraak door de cliënt en het familielid te laten weten dat ze tijdens de afspraak allebei om hun input gevraagd zullen worden
 
Smiling disabled man with laptop using smart phone on wheelchair at home

eAudiology

eAudiology omvat technologieën en diensten die zorg op afstand mogelijk maken tijdens elke fase van de patiëntreis. Dit betreft screenings, beoordelingen, coaching, aanpassingen, monitoring, assistentie, revalidatie en nazorg. Uit recent onderzoek blijkt dat eAudiology zorg beter toegankelijk maakt en patiënten en leveranciers meer keuze biedt⁸

 

Bronnen

Links

Laten we samenwerken

Als Phonak-partner krijgt u toegang tot een van de toonaangevende hooroplossingen, onze uitgebreide hulpmiddelenbibliotheek, marketingondersteuning om u te helpen met de groei van uw bedrijf, community-evenementen, training enz.

Laten  we samenwerken

Voetnoten

1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020). Goed horen is je goed voelen. Hearing Review, 27(3), 18-22. Afkomstig van https://www.hearingreview.com/hearing-loss/patient-care/counseling-education/well-hearing-is-well-being op 1 juni 2020.
2. Abrams, H.B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16. Afkomstig van https://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/ op 25 maart 2021
3. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U., & Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254
4. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein,R., & Nondahl, D. M. Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol. 2015;54(11), 838 844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503
5. Negahban H, Bavarsad Cheshmeh Ali M, Nassadj G. Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture. 2017;58:126-129.
6. Rumalla K, Karim AM, Hullar TE. The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope. 2015;125(3):720-723.
7. Vitkovic J, Le C, Lee SL, Clark RA. The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol. 2016;21(4):195-202. 18 juli 2022 om 14:01
8. Muñoz, K., Nagaraj, N. K. & Nichols, N. (2020). Applied tele-audiology research in clinical practice during the past decade: a scoping review. International Journal of Audiology. doi: 10.1080/14992027.2020.1817994