Laughing mature and multiethnic sports people at park. Happy group of men and women smiling and stacking hands outdoor after fitness training. Mature sweaty team cheering after intense training.; Shutterstock ID 1999270211; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Waarom gehoorgezondheid ertoe doet

Veel mensen onderschatten de impact van gehoorverlies en zien het uitsluitend als een zintuiglijk probleem. Gehoorgezondheid is echter essentieel voor de algehele gezondheid en daarom is het cruciaal actie te ondernemen om negatieve gevolgen te voorkomen.


20%

van de mensen die baat zouden hebben bij een hoortoestel gebruikt er daadwerkelijk een¹

4%

jaar duurt het voordat mensen met gehoorverlies actie ondernemen²

Happy friends discussing at dining table in dinner party

De impact van gehoorverlies

Ongeacht de mate van gehoorverlies, het kan impact hebben op uw sociale, emotionele en algehele welzijn. Gehoorverlies kan zich langzaam, geleidelijk en ongemerkt ontwikkelen en uw vermogen om te communiceren en contact te houden met anderen verminderen. Het kan ook gevolgen hebben voor uw gevoel van veiligheid in uw eigen omgeving, en zo uw sociale leven en deelname daaraan in gevaar brengen. Gezondheidsproblemen die samenhangen met gehoorverlies:

  • Minder sociale interactie en meer eenzaamheid³
  • Minder deelname aan sociale gebeurtenissen en activiteiten met vrienden⁴
  • Grotere kans op cognitieve achteruitgang en dementie⁵
  • Grotere kans op vallen⁶
 

De drie gebieden van horen en welzijn

De beslissing nemen om gehoorverlies aan te pakken kan moeilijk zijn, maar gehoorrevalidatie kan voordelen hebben voor sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek welzijn.7

Grandmother and grandson sitting on porch

Sociaal-emotioneel welzijn

Soms kunt u zich door gehoorverlies onzeker voelen in sociale situaties en relaties kunnen eronder lijden als u afhankelijk bent van anderen om te weten wat er gezegd wordt. Gelukkig zijn er oplossingen voor dit soort problemen en zien we sociale voordelen door te communiceren als partners en gehoortechnologie te gebruiken.8

Cognitief welzijn

Het aanwennen van goede gewoontes voor gehoorgezondheid kan een positief effect hebben op de cognitieve gezondheid.9 Frequenter gebruik van hoortoestellen wordt in verband gebracht met een betere cognitieve functie.10 De meeste oudere volwassenen die gehoorverlies hadden en een hoortoestel kregen, bleken na amper 18 maanden een stabiele of zelfs aanzienlijk verbeterde cognitieve functie te hebben.* 11

Fysiek welzijn

Beter evenwicht, grotere omgevingsbewustheid12 en hogere activiteitsniveaus13 zijn een paar van de fysieke voordelen van het gebruik van hoortoestellen. Het gebruik van hoortoestellen wordt ook in verband gebracht met meer werk- en sociale activiteit , terwijl vrouwen zelf meer fysieke activiteit melden.14 

Staande vrouw met een laptop in de hand.

Zoek een leverancier

Of u nu op zoek bent naar hulp voor uw gehoorverlies of aan de slag wilt met hoortoestellen, we kunnen u helpen een audicien bij u in de buurt te vinden.

Cheerful old mother and young adult woman talking laughing together, smiling elderly older mum having fun chatting with grown daughter, two age generations pleasant conversation at home concept; Shutterstock ID 1231591396; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Een einde maken aan het stigma

Feitenkennis en weten hoe vaak gehoorverlies voorkomt kunnen bijbehorende gevoelens van eenzaamheid en isolement verminderen.

  • Wereldwijd hebben ongeveer 1,5 miljard mensen te maken met gehoorverlies, ongeveer 16% van de wereldbevolking.¹⁵
  • Ongeveer 65% van de mensen met gehoorverlies lijdt aan mild gehoorverlies, 30% aan matig gehoorverlies en 5% aan ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.¹⁶ ¹⁷
  • De meeste mensen met gehoorverlies zijn van schoolgaande of werkende leeftijd.¹⁸
 
Glimlachende Latijns-Amerikaanse vrouw die haar hand uitstrekt en ontspant op het strand.

Neem uw gehoor en welzijn serieus

Hoewel gehoorverlies overweldigend kan lijken, kunt u gerust zijn want er zijn oplossingen om spraakverstaan te verbeteren. Ongeacht uw hoorvaardigheid of leeftijd, de geavanceerde technologie van Phonak is ontworpen om u en uw naasten het leven weer volop te laten leven.

Voetnoten

* In een onderzoek onder oudere volwassenen met gehoorverlies die een hoortoestel hadden gekregen, bleek een meerderheid na amper 18 maanden een stabiele of zelfs aanzienlijk verbeterde cognitieve functie te hebben. Frequenter hoortoestelgebruik hing samen met een grotere verbetering van vaardigheden om taken uit te voeren

1. World Report on Hearing, 2021. Toegankelijk via World Report on Hearing (who.int)

2. MarkeTrak 11, 2022 https://hearingreview.com/inside-hearing/research/marketrak-2022-navigating-the-changing-landscape-hearing-healthcare 

3. Kramer, S.E., Kapteyn, T.S., Kuik, D.J., & Deeg, D.J.H. (2002). The association of hearingimpairment and chronic diseases with psychosocial health status in olderage. Journal of Aging and Health, 14(1), 122–137 

4. Vas, V., Akeroyd, M. A., & Hall, D. A. (2017). A data-driven synthesis of research evidence for domains of hearing loss, as reported by adults with hearing loss andtheir communication partners. Trends in Hearing, 21 

5. Loughrey, D.G., Kelly, M.E., Kelley, G.A., Brennan, S., & Lawlor, B. A. (2018). Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment,and Dementia. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 144(2), 115-126 

6. Jiam, N.T.-L., Li, C., & Agrawal, Y. (2016). Hearing loss and falls: A systematic review and meta-analysis. The Laryngoscope, 126(11), 2587–2596 

7. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet,S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22. 

8. Ferguson, M.A., Kitterick, P.T., Chong, L.Y., Edmondson-Jones, M., Barker, F., Hoare, D.J. (2017). Hearing aids for mild to moderate hearing loss in adults. Cochrane Database of System Revue, 9. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012023Kamil, R.J. & Lin, F.R. (2015). The Effects of Hearing Impairment in Older Adults on Communication Partners: A Systematic Review. Journal of the American Academy of Audiology, 26/2, 155-182 (28). https://doi.org/10.3766/jaaa.26.2.6

9. Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. Neuropsychologia, 114, 203–213. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.04.041 

10. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U. & Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9, 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254

11. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., et al. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254

12. Negahban, H., Bavarsad Cheshmeh Ali, M., & Nassadj,G. (2017). Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture, 58:126-129. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.07.112

Rumalla, K., Karim, A.M. & Hullar, T.E (2015). The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope, 125(3), 720-723. https://doi.org/10.1002/lary.24974   

Vitkovic, J., Le, C., Lee, S.L. & Clark, R.A (2016). The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol, 21(4),195-202. https://doi.org/10.1159/000445100

13. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein, R., & Nondahl, D. M. (2015). Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol, 54(11), 838–844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503

14. Holman, J. A., Hornsby, B. W. Y. , Bess, F. H., & Naylor, G. (2021). Can listening-related fatigue influence well-being? Examining associations between hearing loss, fatigue, activity levels and well-being, International Journal of Audiology, DOI: 10.1080/14992027.2020.1853261 

15. World Health Organization. (2021). World report on hearing. Genève: World Health Organization. Opgehaald op 8 maart 2021. Afkomstig van https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearin

16. Carr, K. (2020). 20Q: Consumer Insights on Hearing Aids, PSAPs, OTC Devices, and More from MarkeTrak 10. Audiology Online. Opgehaald op 25 maart 2021 op https://www.audiologyonline.com/articles/20q-understanding-today-s-consumers-26648

17. Ehima. (2020). Hearing Aids improve Hearing - and a LOT more. Trends derived from the EuroTrak databases 2009 – 2020. Opgehaald op 25 maart op https://www.ehima.com/wp-content/uploads/2020/07/EuroTrak-Trends-2009-2020-June-2020.pdf

18. Jorgensen, L., & Novak, M. (2020). Factors Influencing Hearing Aid Adoption. Seminars in hearing, 41(1), 6–20. https://doi.org/10.1055/s-0040-1701242