Skip to main content
Laughing mature and multiethnic sports people at park. Happy group of men and women smiling and stacking hands outdoor after fitness training. Mature sweaty team cheering after intense training.; Shutterstock ID 1999270211; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Waarom gehoorgezondheid ertoe doet

Veel mensen onderschatten de impact van gehoorverlies en zien het uitsluitend als een zintuiglijk probleem. In werkelijkheid is gehoorgezondheid van groot belang voor de algehele gezondheid. Goed zorgen voor uw gehoor kan een positieve invloed hebben op uw cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke welzijn.


2/3%

people older than age 60 have hearing loss.¹⁰,¹⁵

%

People with hearing loss are getting hearing aids 2 years earlier than in the past¹⁶.

20%

van de mensen die baat zouden hebben bij een hoortoestel gebruikt er daadwerkelijk een¹

4%

jaar duurt het voordat mensen met gehoorverlies actie ondernemen²

Happy friends discussing at dining table in dinner party

De impact van gehoorverlies

Ongeacht de mate van gehoorverlies, het kan impact hebben op uw sociale, emotionele en algehele welzijn. Gehoorverlies kan zich langzaam, geleidelijk en ongemerkt ontwikkelen en uw vermogen om te communiceren en contact te houden met anderen verminderen. Het kan ook gevolgen hebben voor uw gevoel van veiligheid in uw eigen omgeving, en zo uw sociale leven en deelname daaraan in gevaar brengen. Goed gehoor is de sleutel tot gezond oud worden:

  • Het gebruik van hoortoestellen zorgt voor betere betrokkenheid in groepsactiviteiten¹
  • Hoortoestellen verbeteren de hoorbaarheid en hebben een positieve invloed op de gezondheid van de hersenen
  • Hoortoestelgebruik is ook gerelateerd aan meer werk en sociale activiteit, en voor vrouwen, meer zelfgerapporteerde fysieke activiteit.⁹
 

De drie gebieden van horen en welzijn

De beslissing nemen om gehoorverlies aan te pakken kan moeilijk zijn, maar gehoorrevalidatie kan voordelen hebben voor sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek welzijn.5

Grandmother and grandson sitting on porch

Sociaal-emotioneel welzijn

Soms kunt u zich door gehoorverlies onzeker voelen in sociale situaties en relaties kunnen eronder lijden als u afhankelijk bent van anderen om te weten wat er gezegd wordt. Gelukkig zijn er oplossingen voor dit soort problemen en zien we sociale voordelen door te communiceren als partners en gehoortechnologie te gebruiken.6

Cognitief welzijn

De oren en de hersenen werken continu samen. Recent onderzoek toont aan dat gehoorverlies en cognitie aan elkaar gerelateerd zijn en dat het behandelen van gehoorverlies met hoortoestellen een positieve invloed hebben op gezond oud worden.2

  • Het behandelen van gehoorverlies bij ouderen die meer risico lopen op cognitieve achteruitgang kan het verlies van geheugenvermogen vertragen.3
  • Het gebruik van een hoortoestel kan de cognitieve gezondheid behouden.4   
  • Door beter te horen kunt u ook beter denken.14

Met hun innovatieve hooroplossingen erkent Phonak het belang van sociale betrokkenheid en het aanmoedigen van een actief leven. Wij bieden audiciens ook hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om binnen de gehoorzorg een plek voor cognitief welzijn te creëren.

Fysiek welzijn

Beter evenwicht, grotere omgevingsbewustheid7 en hogere activiteitsniveaus8 zijn een paar van de fysieke voordelen van het gebruik van hoortoestellen.

Kvinde, som står indenfor med hendes laptop i hænderne.

Zoek een leverancier

Vraag een audicien naar de voordelen van hoortoestellen voor uw algehele gezondheid en hoe u uw gehoorverlies ter sprake kunt brengen zodat u gezond oud kunt worden.

Cheerful old mother and young adult woman talking laughing together, smiling elderly older mum having fun chatting with grown daughter, two age generations pleasant conversation at home concept; Shutterstock ID 1231591396; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Een einde maken aan het stigma

Feitenkennis en weten hoe vaak gehoorverlies voorkomt kunnen bijbehorende gevoelens van eenzaamheid en isolement verminderen.

  • Wereldwijd hebben ongeveer 1,5 miljard mensen te maken met gehoorverlies, ongeveer 16% van de wereldbevolking.¹⁰
  • Ongeveer 65% van de mensen met gehoorverlies lijdt aan mild gehoorverlies, 30% aan matig gehoorverlies en 5% aan ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.¹¹ ¹²
  • De meeste mensen met gehoorverlies zijn van schoolgaande of werkende leeftijd.¹³
 
Smiling latin hispanic woman stretching hand and relaxing on beach. Woman breathing deeply at seaside with eyes closed. Happy woman standing on the beach and enjoy the sun tan with arms outstretched.; Shutterstock ID 2134545737; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Neem uw gehoor en welzijn serieus

De vroege tekenen van gehoorverlies worden vaak niet opgemerkt – routine hoorcontroles zijn van groot belang voor gezond oud worden en de kwaliteit van leven.

Voetnoten

* In een onderzoek onder oudere volwassenen met gehoorverlies die een hoortoestel hadden gekregen, bleek een meerderheid na amper 18 maanden een stabiele of zelfs aanzienlijk verbeterde cognitieve functie te hebben. Frequenter hoortoestelgebruik hing samen met een grotere verbetering van vaardigheden om taken uit te voeren

1. Abrams, H.B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16. Opgehaald van https://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/ on March 25, 2021 – update this to the new reference to the Marktrak 10 claim

2. Taljaard, D. S., Olaithe, M., Brennan‐Jones, C. G., Eikelboom, R. H., & Bucks, R. S. (2016). The relationship between hearing impairment and cognitive function: a meta‐analysis in adults. Clinical Otolaryngology, 41(6), 718-729. 

3. Lin, F., et al. (17 juli 2023). Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X

4. Sarant, J., et al. (2023, July 16-20). Cognitive Function in Older Adults with Hearing Loss: Outcomes for treated vs untreated groups at 3-year follow-up [Conference presentation]. AAIC 2023 Conference, Amsterdam, Nederland.

5. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet,S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22. 

6. Ferguson, M.A., Kitterick, P.T., Chong, L.Y., Edmondson-Jones, M., Barker, F., Hoare, D.J. (2017). Hearing aids for mild to moderate hearing loss in adults. Cochrane Database of System Revue, 9. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012023Kamil, R.J. & Lin, F.R. (2015). The Effects of Hearing Impairment in Older Adults on Communication Partners: A Systematic Review. Journal of the American Academy of Audiology, 26/2, 155-182 (28). https://doi.org/10.3766/jaaa.26.2.6

7. Negahban, H., Bavarsad Cheshmeh Ali, M., & Nassadj,G. (2017). Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture, 58:126-129. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.07.112

Rumalla, K., Karim, A.M. & Hullar, T.E (2015). The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope, 125(3), 720-723. https://doi.org/10.1002/lary.24974   

Vitkovic, J., Le, C., Lee, S.L. & Clark, R.A (2016). The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol, 21(4),195-202. https://doi.org/10.1159/000445100

8. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein, R., & Nondahl, D. M. (2015). Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol, 54(11), 838–844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503

9. Holman, J. A., Hornsby, B. W. Y. , Bess, F. H., & Naylor, G. (2021). Can listening-related fatigue influence well-being? Examining associations between hearing loss, fatigue, activity levels and well-being, International Journal of Audiology, DOI: 10.1080/14992027.2020.1853261 

10. World Health Organization. (2021). World report on hearing. Genève: World Health Organization. Opgehaald op 8 maart 2021. Afkomstig van https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearin

11. Carr, K. (2020). 20Q: Consumer Insights on Hearing Aids, PSAPs, OTC Devices, and More from MarkeTrak 10. Audiology Online. Opgehaald op 25 maart 2021 op https://www.audiologyonline.com/articles/20q-understanding-today-s-consumers-26648

12. Ehima. (2020). Hearing Aids improve Hearing - and a LOT more. Trends derived from the EuroTrak databases 2009 – 2020. Opgehaald op 25 maart 2021 op https://www.ehima.com/wp-content/uploads/2020/07/EuroTrak-Trends-2009-2020-June-2020.pdf

13. Jorgensen, L., & Novak, M. (2020). Factors Influencing Hearing Aid Adoption. Seminars in hearing, 41(1), 6–20. https://doi.org/10.1055/s-0040-1701242 

14. Blustein, J., Weinstein, B.E., & Chodosh, J. (2023) It is time to change our message about hearing loss and dementia. Journal of the American Geriatrics Society;1‐4.

15. NIH Pub.nr. 97-4235, maart 2016.

16. MarkeTrak 2022: Navigating the changing landscape of hearing healthcare. Hearing Review, 29(5),12-17.

Waarom gehoorgezondheid ertoe doet

Veel mensen onderschatten de impact van gehoorverlies Gehoorgezondheid is echter essentieel voor de algehele gezondheid en daarom is het cruciaal actie te ondernemen.