Skip to main content
Young white boy running under the water from the sprinkler in garden

Kinderen met gehoorverlies

Uzelf informeren over de gehoorzorgbehoeften van kinderen kan u helpen de beste beslissingen voor de toekomst van uw kind te nemen. Met 50 jaar expertise weten we alles van pediatrische gehoorzorg en werken we nauw samen met toonaangevende audiciens om u en uw kinderen holistische oplossingen te bieden.


Vroege interventie

De oor-brein-verbinding

De meeste mensen denken dat we met onze oren horen, maar in feite horen we met onze hersenen.¹ Dat betekent dat wanneer geluiden de hersenen van een kind niet bereiken, het voor het kind niet alleen moeilijker is om te horen, maar dat het ook geen neurale paden ontwikkelt die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van het kind. 

 

De hersenen ontwikkelen snel in de eerste levensjaren. Daarom is het voor ouders erg belangrijk vroegtijdig in te grijpen. Dit is nog belangrijker bij baby's met gehoorverlies omdat zij al meerdere weken van de gebruikelijke ontwikkeling van hun neurale paden hebben gemist bij de geboorte. 

Children (8-9) with female teacher learning in classroom

2-3%

kinderen op de 1.000 lijden bij de geboorte aan gehoorverlies in de VS²

Het menselijk brein is geprogrammeerd om taal in de eerste zes levensjaren te leren...Zonder ingrijpen wordt het steeds moeilijker een taal te leren naarmate een kind ouder wordt.

 

 

Jonge vader die met zijn dochtertje op eenvoudige muziekinstrumenten speelt - huiselijk tafereel binnen.
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (AG Bell)
Jonge vader die met zijn dochtertje op eenvoudige muziekinstrumenten speelt - huiselijk tafereel binnen.
little girl looking through the otoscope on the toy's ear. Pediatrician communicates with the child. Kid ear check-up; Shutterstock ID 1805522785; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Gehoortests voor kinderen

Wanneer uw kind een gehoortest doet, kan hiermee worden bepaald of er sprake is van gehoorverlies, of dit beide oren betreft, welk type en welke mate van gehoorverlies het heeft en of het gehoorverlies medisch of met gehoortechnologie kan worden behandeld. Er zijn verschillende typen gehoortests en -screenings beschikbaar.

Gehoorscreenings

Deze screenings zijn snel, betrouwbaar en pijnloos en laten zien of het gehoor van uw kind al dan niet normaal is. Als uw kind een gehoortest niet haalt, wordt het voor een meer gedetailleerde beoordeling doorverwezen naar een audicien. 

Objectieve gehoortests 

Deze tests zijn bedoeld om de responsiviteit van de interne structuur van het oor te controleren met trillingen of luchtdruk. Uw kind hoeft hierbij niet te reageren of ergens aan mee te doen wanneer het een geluid hoort. 

Gehoortests met gedrag 

Tijdens deze tests registreert een audioloog hoe uw kind hoort en reageert op geluiden van verschillende toonhoogtes en worden deze uitgezet in een grafiek.

 
Vrouw die een laptop vasthoudt

Zoek een leverancier

We kunnen u helpen een audicien bij u in de buurt te vinden zodat uw kind zo snel mogelijk een gehoortest kan doen. 

Hooroplossingen voor kinderen

Hoewel hoortoestellen essentieel zijn om te compenseren voor gehoorverlies, is de best oplossing voor kinderen vaak een combinatie van hoortoestellen, draadloze apparaten, accessoires en apps.

Niña de unos 7 años sonriendo y mirando algo en su tableta mientras está sentada en un escritorio.

myPhonak Junior-app

Deze app is ontworpen om kinderen te ondersteunen en hun hoorprestaties prioriteit te geven. De app biedt Remote Support en afstandsbediening, terwijl ouderlijk toezicht de mogelijkheid biedt de ervaringen van kinderen af te stemmen op hun mate van ontwikkeling en onafhankelijkheid.

 
Back to School Concept.Happy Funny little asian girl running and very excited and glad when she go back to school.Happy toddler child from kindergarten school.School kid girl with japan bag.Education.; Shutterstock ID 1655502538; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Father and son learning to ride a bicycle at the beach having fun together; Shutterstock ID 170208299; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Oplossingen voor kinderen met éénzijdig gehoorverlies

Eenzijdig gehoorverlies is een type gehoorverlies waarbij één oor normaal hoort, terwijl het gehoor in het andere oor verminderd is. Het gehoorverlies in het getroffen oor kan variëren van mild tot zeer ernstig. Het treft 6,3% van de kinderen in de VS³ en kinderen met eenzijdig gehoorverlies hebben vijf keer zo vaak ondersteuning nodig.³ Een unieke combinatie van oplossingen is vereist om een kind met eenzijdig gehoorverlies de best mogelijke hoorervaring te geven.

Oplossing 1: Phonak Sky Marvel

De Phonak Sky™ Marvel hoortoestelfamilie is een aanbevolen oplossing voor een kind met behandelbaar eenzijdig gehoorverlies. Het AutoSense Sky besturingssysteem past zich automatisch aan de dagelijkse luisterbehoeften van het kind aan. 

Oplossing 2: Phonak CROS B met Phonak Sky B

Voor een kind met onbehandelbaar ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies aan één zijde kan de Phonak CROS B microfoon helpen geluid op te pikken aan de kant met gehoorverlies en het geluid vervolgens door te sturen naar het normaal horende oor, waarin een klein Sky Belong hoortoestel wordt gedragen.

Oplossing 3: Roger Focus II systeem 

Een andere oplossing voor een kind met onbehandelbaar gehoorverlies aan één zijde is het Roger Focus II systeem, dat in combinatie met een Roger microfoon stemmen direct naar het normaal horende oor van het kind stuurt. Hierdoor hoort het kind de stem van de docent beter in een gewoon klaslokaal.6

 

Roger technologie

Roger producten kunnen in dagelijkse luistersituaties worden gebruikt in combinatie met hoortoestellen, spraakprocessoren van cochleaire implantaten of Roger Focus II, waarmee de stem van de spreker direct naar de hooroplossing van uw kind wordt gestuurd. Kinderen kunnen van deze technologie profiteren tijdens luisteren in lawaaierige omgevingen of wanneer iemand op zekere afstand praat.  

Niño pequeño con audífono sentado en el regazo de su padre tocando un tambor.

Thuis

Uit een onderzoek blijkt dat wanneer Roger technologie thuis wordt gebruikt, kinderen worden blootgesteld aan bijna 5.300 woorden op een dag van acht uur⁴, in vergelijking met het dragen van alleen hoortoestellen Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bij gebruik van het Roger systeem, 80% van de families meer responsiviteit meldde en dat 35% minder frustratie bij hun kinderen meldde.⁴

Profesora ayudando a uno de sus alumnos en una clase.

Op school

Een Roger voor onderwijs systeem helpt uw kind zich aan te passen aan moderne klaslokalen, die steeds dynamischer en interactiever zijn. Het helpt ze aan het heldere geluid dat ze nodig hebben om mee te doen aan activiteiten, vragen te beantwoorden, te socialiseren met vrienden en multimedia-apparaten te gebruiken.

 

 

Young ballet instructor teaching girls in ballet studio

Het belang van communicatie

Door uw kind dagelijks bloot te stellen aan verschillende vormen van communicatie, kunt u het helpen de relaties en vaardigheden te ontwikkelen die het nodig heeft om een compleet leven te leiden, dat uiteindelijk ten goede komt aan het welzijn van het kind. Hier zijn een paar dingen die u kunt doen om uw kind te helpen met leren en socialiseren:

Zorgen dat ze hun hoortoestellen inhouden 

Kinderen met goed aangepaste, consequent gedragen hoortoestellen hebben een groter spraakvermogen en betere taalresultaten.4

Praat vaak met ze 

Kinderen die in hun vroege jaren meer gesproken taal horen, zijn beter voorbereid op school en de eisen die taal stelt wanneer ze opgroeien.5

Schep een omgeving met veel taal 

Stel ze bloot aan zoveel mogelijk woorden door te zingen, te praten, verhalen voor te lezen, te luisteren naar muziek enzovoort.

Lees hardop voor 

Lezen helpt kinderen met hun vocabulaire en helpt ze ook nieuwe concepten te leren en spreekvaardigheden te ontwikkelen.

Luister samen naar muziek

Muziek draagt bij aan het aanleren van vroege luistervaardigheden en ontwikkelt gehoorcentra in de kinderhersenen die verantwoordelijk zijn voor taal en leren. Het kan ook hun vermogen om bij lawaai te horen verbeteren.

 
Boy playing with bubble wand while sitting on mother's lap during sunny day

HearingSuccess

Een nuttige online portal die kinderen en ouders toegang geeft tot hulpbronnen voor auditieve vaardighedentraining ontworpen om de ontwikkeling van luistervaardigheden en gesproken taal te ondersteunen.

 
Kinderen met gehoorverlies

Veelgestelde vragen

Er zijn een paar redenen waarom u het gehoor van uw kind zou moeten laten testen: 

  • Uw kind heeft de neonatale gehoorscreening of de gehoorscreening op school niet doorstaan 

  • Uw kind reageert rond het huis niet op geluiden 

  • U, een van uw naasten of de leraar van uw kind is bezorgd dat uw kind moeite heeft met horen of het volgen van aanwijzingen 

  • Uw kind zegt zelf moeite te hebben met horen 

  • Uw kind heeft harder geluid nodig, zoals voor tv, muziek of games 

  • Uw kind ondergaat een ooroperatie 

  • Uw kind begint met medicatie die gevolgen voor het gehoor kan hebben

De status van het gehoor van uw kind kan na verloop van tijd veranderen. Sommig gehoorverlies is tijdelijk en kan medisch worden behandeld, terwijl ander gehoorverlies permanent is. Verder kan de ernst van sommige vormen van gehoorverlies veranderen en toe- of afnemen, terwijl het gehoor bij andere vormen stabiel blijft. Het is daarom raadzaam kinderen waarbij gehoorverlies is vastgesteld minstens één keer per jaar een gehoortest te laten doen om een recent beeld van het gehoor van het kind te hebben. Als uw kind jonger is of de gehoortests onvolledig waren, kunnen meerdere afspraken voor gehoortests vereist zijn. 

Voetnoten

*Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

1.  Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 19 februari 2018.

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Identifying infants with hearing loss - United States, 1999-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 59(8): 220-223. Vohr B. Overview: infants and children with hearing loss—part I. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2003;9:62–64

3.  Vila PM, Lieu JE. Asymmetric and unilateral hearing loss in children. Cell Tissue Res. 2015 Jul;361(1):271-8. doi: 10.1007/s00441-015-2208-6. Epub 26 mei 2015. PMID: 26004144; PMCID: PMC4490007.

4.  Benítez-Barrera, CR, Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote Microphone System Use at Home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409

5. McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

6. Nelson, J. & Dunn, A. (2021). Roger Focus II in children with Unilateral Hearing Loss. Phonak Field Study News, afkomstig van www.phonak.com/evidence, bekeken in oktober 2022