Skip to main content
Female Teacher With Two Elementary School Pupils Wearing Uniform Using Digital Tablet At Desk; Shutterstock ID 1447068770; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Accommodaties voor gehoorverlies op school en werk

Autonomie betekent opkomen voor uw eigen behoeften, wat kennis van uw gehoorgezondheid en mogelijk nieuwe communicatievaardigheden vereist. Kinderen met gehoorverlies moeten deze vaardigheden vroeg ontwikkelen zodat ze om aanpassingen of hulp kunnen vragen wanneer hun ouders of voogd niet aanwezig zijn.


Hulpbronnen voor autonomie

Hier zijn een paar hulpbronnen voor autonomie waarmee iedereen met gehoorverlies aan de slag kan:

Self- advocacy checklist

Deze checklist bevat aanbevolen vaardigheden aangaande persoonlijke gezondheid en medische informatie, het gebruik van gehoor- en andere ondersteunende technologie en accommodaties.

Personal profile and accommodations plan

Dit plan beschrijft globaal wie u bent, wat uw gehoorverlies is, hoe u het liefst communiceert en welke technologieën u gebruikt. Gebruik het om het gesprek aan te gaan over uw communicatievoorkeuren met iedereen waarmee u communiceert. 

Hearing loss notification card

Druk deze kaart af, vul hem in en doe hem in uw portemonnee ingeval u hem in noodgevallen nodig hebt of om uit te leggen hoe u het beste communiceert.

Children (8-9) with female teacher learning in classroom
In Elementary School Classroom Brilliant Black Girl Writes in Exercise Notebook, Taking Test and Writing Exam. Junior Classroom with Diverse Group of Children Working Diligently and Learning
Back to School Concept.Happy Funny little asian girl running and very excited and glad when she go back to school.Happy toddler child from kindergarten school.School kid girl with japan bag.Education.; Shutterstock ID 1655502538; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Accommodaties voor slechthorende leerlingen

Op school

Accommodaties geven u meer toegang tot communicatie. Veelvoorkomende accommodaties voor gehoorverlies zijn het gebruik van een Roger systeem met ondersteunende technologie of een gebarentolk.

Afhankelijk van een aantal factoren kunnen leerlingen met gehoorverlies op openbare of privéscholen worden onderwezen via een gespecialiseerde onderwijseenheid of thuis les krijgen.

Er kunnen aanbevelingen worden gedaan voor speciale onderwijsbehoeften. Er wordt een programma ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van gehoorverlies, ouders, docenten en leerlingen om onderwijsbarrières weg te nemen. Deze programma's maken de leeromgeving toegankelijker. Een redelijke accommodatie zorgt dat iedereen toegang heeft tot onderwijs en werk.

Actieve deelname in het moderne klaslokaal

Voor alle leerlingen met gehoorproblemen, van kinderen tot tieners en jonge volwassenen op de universiteit, is goed horen op school belangrijk. Klassen zijn een dynamische plaats voor interactie en uiteraard leren. Om volledig mee te doen, moet elk kind niet alleen de docent horen, maar ook de medeleerlingen en multimedia-apparaten in het klaslokaal. 

'Horen en ik'-sjabloon

Een hulpmiddel voor in de klas aan de hand waarvan kinderen en tieners van verschillende leeftijden kunnen praten over hun gehoorverlies. Deze PowerPoint-sjabloon bestaat uit ongeveer 30 dia's waaruit leerlingen met gehoorverlies kunnen kiezen om hun aandoening aan hun medeleerlingen te presenteren.

De sjabloon is gevuld met leuke feitjes, afbeeldingen met animaties en video's over relevante onderwerpen zoals  

 • "Hoe wij horen",
 • "Soorten gehoorverlies",
 • "Hoe hoortoestellen werken",
 • "Tips die mij helpen om jou te horen" en
 • "Je gehoor beschermen". 

Kinderen kunnen foto's van zichzelf, hun gehoortechnologie en zelfs hun audiogram uploaden naar de sjabloon om deze te personaliseren.

Dit hulpmiddel is bedoeld om leerlingen met gehoorverlies te helpen:
 • hun hoorreis te delen met klasgenoten 
 • op hun gemak en met zelfvertrouwen te praten over hun gehoorverlies 
 • voor zichzelf op te komen en onafhankelijk te worden 
 • trots te zijn op hun gehoortechnologie 
 • aan het einde van de presentatie vragen te beantwoorden over hun gehoorverlies

Er zijn twee versies van de sjabloon. Een versie voor jonge kinderen (5-10 jaar) en een voor oudere kinderen en tieners (11 jaar en ouder). Beide versies hebben dezelfde inhoud, maar de afbeeldingen van kinderen zijn in elke sjabloon aangepast aan de betreffende leeftijdsgroep. 

 
Female Teacher With Digital Tablet Teaches Group Of Uniformed Elementary Pupils In School Classroom; Shutterstock ID 1448056130; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
teacher helping schoolboy working on laptop during lesson

Tips voor in het klaslokaal voor docenten

Voor docenten die leerlingen met gehoorproblemen in de klas hebben, hebben we hier een paar tips om rekening te houden met gehoorverlies en het gebruik van Phonak-apparaten zoals hoortoestellen en Roger technologie.

 • Herhaal de antwoorden en opmerkingen van andere leerlingen
 • Herhaal instructies meer dan één keer
 • Zorg dat uw mond zichtbaar is en ga niet met uw rug naar leerlingen toe staan
 • Spreek duidelijk
 • Zet leerlingen met gehoorverlies niet in de schijnwerpers
 • Vraag andere leerlingen luider en langzamer te spreken
 • Denk eraan rechtstreeks tegen de leerling te praten (niet tegen een tolk)
 • Docenten moeten luid, duidelijk en verstaanbaar spreken
Hebt u voor het eerst te maken met gehoortechnologie?

Hier zijn een paar goede tips voor wanneer er gehoortechnologie in uw klaslokaal wordt gebruikt:

 • Hoortoestellen laten iemand niet 'normaal' horen. Ze herstellen het normale gehoor niet, maar kunnen wel bijdragen aan activiteiten waarbij gehoor belangrijk is. 
 • Gebruik ondertiteling of ondertiteling in realtime als dat beschikbaar is. 
 • Denk na over de media die u wilt gebruiken om leerlingen te overhoren. Een audiobestand alleen zet leerlingen met gehoorverlies op een achterstand.
 • Docenten en leerlingen moeten weten hoe ze problemen met gehoortechnologie oplossen.
 • Geef leerlingen meer keuzemogelijkheden voor versterking.  
Tips om goed met de klas om te gaan

Als docent krijgt u te maken met leerlingen met gehoorverlies. Hier zijn een paar tips voor een inclusief klaslokaal waarin iedereen met gehoorverlies tot zijn recht kan komen:

 • Geef schriftelijke aanwijzingen
 • Schrijf huiswerkopdrachten op het bord of in een planner zodat ze goed duidelijk zijn
 • Zorg voor een uitgeschreven transcriptie van films of video's zonder ondertiteling
 • Overweeg overhoringen te doen in kleine groepjes leerlingen

Sommige van uw leerlingen hebben misschien éénzijdig gehoorverlies: een permanente vorm van gehoorverlies in één oor, terwijl het andere oor normaal hoort. Mensen met éénzijdig gehoorverlies kunnen het lastig vinden te bepalen uit welke richting geluiden komen, zijn zich soms minder bewust van geluiden die van de kant met het gehoorverlies komen en kunnen moeite met verstaan in rumoerige omgevingen hebben.

Om te begrijpen wat een leerling met éénzijdig gehoorverlies hoort, kunt u met deze klassikale activiteiten nabootsen hoe éénzijdig gehoorverlies aanvoelt – luisteren met één oor om éénzijdig gehoorverlies te begrijpen

 
happy multicultural teens looking at laptop and sitting on sofa; Shutterstock ID 772791274; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Three teenagers sitting on ping-pong table and showing something on a smartphone.
Young football players being coached by their trainer.

Voor tieners

Wanneer kinderen met gehoorverlies wat ouder worden, krijgen ze andere behoeften. Ze worden onafhankelijker, komen meer voor zichzelf op en krijgen andere ideeën over hun gehoorzorg. Samen met hun ouders of voogd en audicien kunnen tieners met gehoorverlies hoortoestellen vinden die hen helpen thuis, op school, op het werk en met vrienden banden aan te gaan. Wanneer tieners school en deeltijdwerk beginnen te combineren wordt het belangrijker dat ze voor zichzelf opkomen.

HearingLikeMe

HearingLikeMe is een online gemeenschap voor mensen met gehoorverlies. Deze gemeenschap wil met inspirerende verhalen en persoonlijke anekdotes hoop bieden voor bijna iedere situatie met gehoorverlies.

De gemeenschap brengt mensen uit de hele wereld bijeen en beschikt onder andere over een uitstekend beoordeelde website met nieuws en tips over levensstijl, een YouTube-kanaal en meer.

De gemeenschap is om één simpele reden opgericht: verhalen met elkaar delen is een krachtig middel. Samen kunnen we op betere manieren leren leven met gehoorverlies en samen kunnen we meer zinvolle verandering bewerkstelligen.

De website HearingLikeMe.com is een uitstekend forum voor doordachte columns, informatieve artikelen, inspirerende verhalen, video's, tips over hoortoestellen voor tieners en meer. 

Een paar interessante artikelen zijn:
Handleiding om toegankelijkheid te plannen

Deze handleiding is bedoeld voor tieners en jongvolwassenen met gehoorverlies en is samengesteld door een team audiologen en mensen uit het dovenonderwijs. De handleiding bevat informatie en tools om uw communicatie en deelname op school en tijdens andere activiteiten te verbeteren. Als u een leerling bent, kan de handleiding ook helpen bij de overstap naar de universiteit of werkomgeving.

Beoordelingen

Vul deze beoordelingen en leerplanners in om uw huidige vaardigheden te identificeren en te zien welke vaardigheden u nog moet leren om voor uw communicatiebehoeften op te komen. 

Transition checklist

Deze checklist betreft meerdere gebieden die belangrijk zijn om voor uzelf op te komen en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. 

Transition planner

Dit helpt de leerdoelen te organiseren die u met de checklist Overstap hebt geïdentificeerd. Het bevat uw doelen, de vereiste hulpmiddelen en wie u gaat helpen die doelen te halen.

Self-assessment

Deze beoordeling betreft specifiek uw begrip van horen, gehoorverlies, technologie en uw rechten als iemand met gehoorverlies. 

Self-assessment planner

Dit helpt de informatie te organiseren waaraan u gaat werken. Het is belangrijk dat u uw doelen, de vereiste hulpmiddelen, de personen die u gaan helpen die doelen te realiseren, een tijdlijn en een evaluatie identificeert.

Significant other assessment of communication

Deze beoordelingen zijn opgesteld om communicatieproblemen als gevolg van uw gehoorverlies te identificeren. Er zijn twee checklists: een voor u en een die een vriend moet invullen.

 
Large Group of Multi Ethnic Students Working on the Laptops while Listening to a Lecture in the Modern Classroom. Bright Young People Study at University.; Shutterstock ID 1077839363; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Student Exchange Program. Two multiracial students standing in university library.
Happy team of high school girls and guys studying together. Group of multiethnic classmates smiling in university library. Group of young people sitting at table working on school assignment.; Shutterstock ID 1892185096; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Financieringsmogelijkheden

Voor de universiteit

Het is belangrijk uit te zoeken welke financieringsmogelijkheden voor de universiteit, ondersteunende technologie en andere diensten beschikbaar zijn. Elke instelling heeft richtlijnen waaraan u zich moet houden. Zorg dat alle papierwerk in orde is. Financieringsaanvragen worden vaak afgewezen. Aarzel niet het opnieuw te proberen. Neem contact op met uw plaatselijke instelling voor beroepsrevalidatie om de voordelen van persoonlijke hoortoestellen, ondersteunende technologie, school- en werktraining en andere diensten te bespreken.

Kostenvergelijking van veelgebruikte middelen voor toegangsondersteuning

Geschatte kosten van tolken, ondertiteling en ondersteunende gehoortechnologie vindt u in de bijgaande tabel voor kostenvergelijking. De tabel bevat schattingen van veelgebruikte diensten geleverd in scholen, op universiteiten en door bedrijven. De kosten kunnen wisselen al naar gelang uw woonplaats of de beschikbaarheid van diensten.

 
Black Businesswoman Sitting at Her Desk Working on a Laptop Computer
Goed horen versterkt het zelfvertrouwen voor je carrière

Voor werk

Toen haar gevraagd werd naar het soort uitdagingen dat zich kon voordoen, noemde Rakita een paar van de meeste voorkomende. "Er is een verschil tussen iemand vragen iets te herhalen omdat je het niet hoorde of verstond, en vragen iets te herhalen omdat je niet snapte wat er werd bedoeld", zegt ze.

Patiënten leggen vaak uit dat ze weten dat iemand praat en dat ze sommige woorden verstaan, maar te weinig opvangen om volledig te begrijpen wat er wordt gezegd.