Phonak Virto Titanium / Phonak cShell Titanium


Bästa användare av Virto Titanium,

din Titanium (i-örat apparat/cShell) har reparerats. Vi har tagit emot rapporter om att vaxfiltret CeruStop ibland lossnar från titanskalen och att de ofta måste bytas. Vi har åtgärdat detta i förebyggande syfte och förbättrat den övergripande designen.

  • Denna förbättring består av ett nytt Titanium-skal och en limprocess i två lager för vaxfiltret CeruStop (se området markerat i grönt; i de flesta fall förekommer ingen permanent hudkontakt i hörselgången)
  • Förseglingslagret in nehåller en liten mängd akrylat från lim.
  • Observera* – detta kan orsaka en allergisk reaktion på huden hos personer som är känsliga mot detta ämne
  • Sluta använda apparaten omedelbart om du får en allergisk reaktion, och rådfråga en audionom eller läkare
*Varning: Skalets yta kan innehålla en liten mängd akrylat från lim.