Phonak Virto Titanium / Phonak cShell Titanium


Kære Titanium-kunde

Din Titanium-enhed (ITE/cShell) er blevet repareret. Der har været tilfælde, hvor CeruStop-voksbeskyttelsessystemerne har løsnet sig fra titaniumskallerne, hvilket har krævet hyppig udskiftning. Vi har proaktivt løst dette problem ved at forbedre den overordnede samlekvalitet.

  • Forbedringen består af en ny Titanium-skal og en tolagslimning for CeruStop-voksbeskyttelsessystemet (se området markeret med grønt, ingen permanent hudkontakt for de fleste øregange)
  • Forseglingslaget indeholder små mængder akrylater fra klæbemidler
  • Bemærk* Sådanne stoffer kan forårsage en allergisk hudreaktion hos personer, der er meget allergiske over for disse stoffer
  • Stop straks med at bruge enheden i tilfælde af en sådan reaktion, og kontakt din hørespecialist eller din læge
*Advarsel: Enhedens overflade kan indeholde små mængder akrylater fra klæbemidler.