Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

I. Acceptatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sonova AG. Door deze site te bezoeken en te doorbladeren, accepteert u deze algemene voorwaarden.

II. Vrijwaring van garanties

We blijven ons, zoals we altijd hebben gedaan, inspannen om accurate en bijgewerkte informatie te verschaffen. We geven echter geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen dat de informatie die in dit document voorkomt of waarnaar wordt verwezen, accuraat of volledig is. Verder kan Sonova op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade voortvloeiend uit het gebruik van of de toegang tot of de onmogelijkheid tot gebruik van deze informatie. Sonova kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud ervan. De geldt met name voor verwijzingen naar producten en diensten die door Sonova AG worden geleverd. De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Sonova kan ook te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma's die worden beschreven in deze informatie, en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties van deze wijzigingen.

Informatie die Sonova op het web publiceert kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Sonova (geïllustreerd of beschreven) die aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Sonova van plan is deze producten, programma's of diensten in uw land aan te kondigen. Uw plaatselijke zakelijke contactpersoon van Sonova kan u meer informatie verschaffen.

Het is aan u voorzorgsmaatregelen te nemen en te zorgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, worms, Trojan horses en andere destructieve items. Sonova kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade, met inbegrip van en zonder beperkingen, verloren winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatiesysteem of elders, zelfs als we expliciet op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dit soort schade.

III. Links

Content van derden kan verschijnen op of toegankelijk zijn via de website. Sonova is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content van derden. Verder kan deze website links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet aan Sonova zijn gelieerd. Sonova is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend uit de toegang van gebruikers tot deze sites. Links naar andere sites worden alleen verschaft voor het gemak van de gebruikers van onze site.

IV. Auteursrechten

De volledige inhoud van deze website van Sonova is onderhevig aan auteursrecht, met alle rechten voorbehouden. Het staat u vrij de site te bezoeken, maar u mag informatie op deze site, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio en video (de 'informatie') alleen openen, downloaden of gebruiken voor uw eigen, niet-commerciële gebruik. U mag de informatie zonder schriftelijke toestemming van Sonova AG niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, opnieuw publiceren of gebruiken. U moet alle auteursrecht- of andere eigendomsrechtverklaringen op door u gedownloade informatie behouden en reproduceren.

U kunt aannemen dat alles wat u op deze site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is (tenzij anders aangegeven) en alleen mag worden gebruikt zoals aangegeven in deze gebruiksvoorwaarden of in de tekst op de site, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Sonova AG.

V. Handelsmerken

U kunt aannemen dat alle productnamen die op deze site worden vermeld, ongeacht of deze groot, cursief of met het handelsmerksybool worden weergegeven, handelsmerken zijn van Sonova AG of andere partijen. Er wordt aan u geen licentie voor of recht op deze handelsmerken verleend of overgedragen.

VI. Revisies

Sonova AG kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. Deze herzieningen zijn bindend voor u. Daarom moet u deze pagina periodiek bezoeken om de op dat moment geldende, voor u bindende gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Ingangsdatum: 7 mei 2015

Laatst bijgewerkt op: 7 mei 2015