Father and daughter sitting on sofa watching tv together
Happy child riding balance bike. Male toddler kid in helmet learning to ride on run bicycle at skate park.; Shutterstock ID 2167754077; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Cute little boy playing with a railroad train toy; Shutterstock ID 1248242851; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Pediatrische zorg

Aangezien de universele gehoorscreening bij pasgeborenen (UNHS) steeds gebruikelijker wordt, hebben kinderaudiologen de taak om hoortoestellen aan te passen bij baby's op zeer jonge leeftijd en binnen een ambitieuze tijdslijn. Terwijl het selecteren, koppelen en onderhouden van hoortoestellen bij baby's en kinderen verschillende oplossingen vereist, vereisen tieners ook speciale aandacht omdat ze een aanzienlijke mentale groeispurt doormaken en geconfronteerd worden met unieke vragen en beslissingen tijdens hun gehoorreis. Phonak heeft hulpmiddelen samengesteld om audiologen te helpen de best mogelijke zorg te bieden aan hun jonge patiënten.

  • Hulpmiddelen voor het beoordelen van het gehoor
  • Luistercontrole
  • Onderzoek en artikels
  • Eénzijdig gehoorverlies

Hulpmiddelen voor de gehoorbeoordeling bij kinderen

Er zijn verschillende beoordelingen waarmee kinderaudiologen de individuele hoor- en luistervaardigheden, moeilijkheden, gedragingen en het gebruik van ondersteunende technologie van een kind kunnen evalueren.

Interactieve beoordelingen

De tools voor interactieve beoordelingen kunnen worden gebruikt op uw computer door de vereiste gegevens in elk veld in te vullen. De tools berekenen de resultaten automatisch op grond van de ingevoerde gegevens. Ze kunnen ook elektronisch worden gedeeld met docenten of ouders zodat zij ze kunnen invullen en per e-mail terugsturen.

Functionele luisterbeoordeling

The purpose of this evaluation is to determine how a patient's listening abilities are affected by noise, distance, and visual input in an individual's natural listening environment. By Cheryl DeConde Johnson, Ed.D.

Children's Auditory Performance Scale (CHAPS)

Use the CHAPS to systematically collect and quantify listening behaviors observed in children age seven and older. By Walter J. Smoski, Ph.D., Michael A. Brunt, Ph.D. & J. Curtis Tannahill, Ph.D.
Links

Spraaktest

The Ling-6 test is een snelle, eenvoudige test waarmee de toegang van een kind tot de minimale hoeveelheid geluiden om spraak te horen, verstaan en leren kan worden gecontroleerd. De Ling-6 dekt zes spraakgeluiden die gaan van lage tot hoge frequenties. De test kan door een audicien of de ouders worden afgenomen. Neem contact op met uw Phonak vertegenwoordiger voor een exemplaar van de cd of meer informatie.

Small little kid child toddler infant newborn baby gnawing toy ring. Teething process, milk baby teeth tooth concept. Playing games with child. Babycare and motherhood; Shutterstock ID 2007312047; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Eénzijdig gehoorverlies

Om vooruitgang te boeken met de behandeling van éénzijdig gehoorverlies heeft Phonak een internationaal team van deskundigen samengebracht om best practices te bespreken. Dit heeft geresulteerd in de volgende aanbevelingen voor kinderen met éénzijdig gehoorverlies:

  • Het is zeer belangrijk dat er interventie plaatsvindt voordat het kind 6 maanden oud is, aangezien eenzijdig gehoorverlies een negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van een kind, zoals zijn/haar spraakverstaan, cognitie en spreek-/taalvaardigheid
  • Als onderdeel van vroegtijdige interventie van elk kind met eenzijdig gehoorverlies moet een verscheidenheid aan gehoortechnologieën worden overwogen
  • Audiologen spelen een belangrijke rol op het bieden van ondersteuning, informatie en hulpmiddelen aan gezinnen tijdens de hoorreis die ze met hun kind afleggen
 

Eénzijdig gehoorverlies

Links

Onderzoek en tijdschriftartikelen

Ontdek Phonaks uitgebreide bibliotheek met publicaties en bewijs inzake kinderaudiologie, inclusief wetenschappelijk onderzoek dat betrekking heeft op het veld.

Laten we samenwerken

Als Phonak-partner krijgt u toegang tot een van de toonaangevende hooroplossingen, onze uitgebreide hulpmiddelenbibliotheek, marketingondersteuning om u te helpen met de groei van uw bedrijf, community-evenementen, training enz.

Laten we samenwerken