Skip to main content

Certificaten

Apparaten van Sonova worden gereguleerd door overheidsdiensten, gezondheidsautoriteiten en andere regelgevende instanties wereldwijd. Deze organisaties controleren tijdens de gehele levenscyclus van onze producten of we voldoen aan de vereisten van de toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. We zetten ons in voor transparante, constructieve en professionele relaties met alle toepasselijke regelgevende instanties over beleid, productaanvragen, naleving en prestaties van producten. Elke nationale gezondheidsautoriteit heeft speciale vereisten voor producten die op de markt van het betreffende land worden aangeboden, en deze vereisten moeten worden nageleefd. Hier vindt u de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring.

RED-conformiteitsverklaring