Skip to main content

Materiaalverklaringen

 Naleving door Phonak van productgerelateerde chemische regelgeving, rev. 5 december 2015

 Phonak AG zet zich in voor naleving van alle toepasselijke wetten en regelgeving, inclusief alle nieuwe vereisten voor materiaalbeperking die kunnen worden aangenomen onder de herschikte BGS-richtlijn van de Europese Unie, ook wel aangeduid als RoHS 2, en voor naleving van alle relevante verplichtingen van de REACH-verordening van de Europese Unie.

REACH ('Verordening (EC) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)') is een chemische verordening van de Europese Unie (EU) die per 1 juni 2007 van kracht is geworden, met gefaseerde deadlines tot 2018.

Phonak AG steunt het algemene REACH-doel om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren. Phonak AG wil producten leveren die veilig in het gebruik zijn en tijdens hun hele levenscyclus weinig impact op het milieu hebben.

Als fabrikant van medische apparatuur heeft Phonak AG een proactieve benadering van de evaluatie van materialen in zijn producten en componenten om de milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisico's te beoordelen. Phonak AG kan het gebruik van stoffen beperken vanwege eisen van de klant of vanwege juridische vereisten of omdat Phonak AG van mening is dat dit gepast is bij wijze van voorzorg. Phonak AG streeft ernaar wettelijk toegestane materialen te vervangen wanneer uit wetenschappelijke gegevens is gebleken dat ze een potentieel risico voor de gezondheid of het milieu vormen. Phonak AG streeft er ook naar het risico te verkleinen als er commercieel en technisch leefbare alternatieven op de markt beschikbaar zijn. Bij Phonak AG is de beoordeling van alternatieve materialen een doorlopend proces.

Phonak AG zal voldoen aan alle toepasselijke REACH-vereisten en wil onze klanten informatie verschaffen over de chemicaliën in onze componenten of producten. Phonak AG werkt nauw met leveranciers in de branche samen om te verzekeren dat de producten van Phonak AG voldoen aan REACH.

Phonak AG en zijn leveranciers hebben de vereiste actie ondernomen om te voldoen aan de vereisten van REACH en te verzekeren dat producten van Phonak AG geleverd kunnen blijven worden in de EER.

REACH-verklaring van Phonak AG aangaande stoffen in artikelen:

Conform artikel 33 van de REACH-verordening (Communicatie van informatie over stoffen in artikelen) wordt in de onderstaande tabel aangegeven welke zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen) aanwezig kunnen zijn in producten van Phonak AG boven de drempelwaarde van 0,1% op gewicht van het artikel. Op grond van onze huidige kennis en de informatie van onze huidige leverancier, zijn er geen andere SVHC-stoffen aanwezig in onze componenten of producten.

Zeer zorgwekkende stof (SVHC-stof): DEHP, bis(2-ethyl(hexyl)ftalaat)
CA-nummer: 117-81-7

Opmerkingen: Deze stof kan aanwezig zijn in apart verkochte pvc slangen en kabels of in pvc componenten in het product. Deze stof kan aanwezig zijn in decoratieve onderdelen.

Zeer zorgwekkende stof (SVHC-stof): 1,3-propanesultone
CAS-nummer: 1120-71-4

Opmerkingen: Deze stof kan aanwezig zijn in Li-batterijen gebruikt in producten van het merk Sonova.

Zeer zorgwekkende stof (SVHC-stof): lood-titaniumtrioxide
CAS-nummer: 12060-00-3

Opmerkingen: Deze stof kan aanwezig zijn in diëlektrische lagen van microfoons in producten van het merk Sonova.