Skip to main content

Waarom komt er geen geluid uit mijn Phonak-hoortoestellen?

De Phonak-hoortoestellen werken niet. Er komt geen geluid uit de hoortoestellen (geen versterking).
Probleemoplossing voor oplaadbare Phonak-hoortoestellen:
  • Speaker/oorstukje is geblokkeerd: reinig de opening van de speaker/het oorstukje. Vervang het cerumenfilter als uw model hoortoestel oorsmeerbescherming heeft.
  • Hoortoestel is uitgeschakeld: houd het onderste deel van de multifunctieknop 3 seconden ingedrukt.
  • De batterij is leeg: laad de batterij op.
  • De knop is per ongeluk gedeactiveerd omdat deze langer dan 15 seconden ingedrukt is geweest: plaats het hoortoestel in de oplader die op de netvoeding is aangesloten en wacht tot het indicatorlampje groen knippert. Dit kan tot 30 seconden duren. Het hoortoestel is nu gereed voor gebruik.

Probleemoplossing voor niet-oplaadbare Phonak-hoortoestellen:
  • Oorstukje/speaker is geblokkeerd: reinig de opening van de speaker/het oorstukje. Vervang het cerumenfilter als uw model hoortoestel oorsmeerbescherming heeft.
  • Hoortoestel uitgeschakeld: schakel het hoortoestel in door de batterijlade volledig te sluiten.
  • Batterij is leeg: vervang de batterij.
  • Batterij is onjuist aangebracht: breng de batterij goed aan. Plaats de batterij in de batterijlade met de platte kant naar boven. De platte zijde is gemarkeerd met een '+'-symbool op de sticker of op de batterij zelf.

Als het probleem blijft aanhouden, neemt u voor verdere hulp contact op met uw audicien.