Skip to main content

Waarom kan ik mijn hoortoestellen niet koppelen aan de myPhonak Junior-app?

myPhonak Junior-app: Redenen waarom de hoortoestellen niet kunnen worden gekoppeld met de app.
Het kan aan verschillende redenen liggen dat de hoortoestellen niet gekoppeld worden.  

1.Incompatibele toestellen. De app kan niet gekoppeld worden met de toestellen omdat ze niet compatibel zijn. De myPhonak Junior-app is compatibel met de:
myPhonak Junior-app: compatibele hoortoestellen
Let op: hiervoor moet hetzelfde type hoortoestellen voor beide oren gebruikt worden.

2.U heeft een internetverbinding nodig tijdens de koppeling. 
3.Controleer of Bluetooth is geactiveerd op uw smartphone.  
4.Op Android-smartphones: locatieservices moeten worden ingeschakeld tijdens de eerste configuratie van de app. Na de eerste configuratie: locatieservices zijn niet vereist om de app te kunnen gebruiken. Indien aan deze vereisten is voldaan en de koppeling tijdens de installatie van de app niet plaatsvond of mislukte, tik dan op ‘Retry’ (Opnieuw proberen) en volg de instructies om nogmaals te koppelen.