Skip to main content

Wat is het verschil tussen draagtijd en de geluidsomgeving?

Welke informatie krijgt de drager van de functies Draagtijd en Geluidsomgeving?
Draagtijd geeft de gemiddelde tijd weer waarin de hoortoestellen op een dag worden gebruikt. Geluidsomgeving geeft de gemiddelde tijd weer waarin de hoortoestellen in verschillende luisteromgevingen worden gebruikt, zoals in rustige/stille of rumoerige omgevingen. Deze wordt weergegeven onder Draagtijd. Hoeveel gedetailleerde informatie wordt weergegeven, hangt af van welk hoortoestel met de app is gekoppeld. U kunt Geluidsomgeving en Draagtijd weergeven in dagelijkse en maandelijkse gemiddelden.