Skip to main content

Welk hoortoestel moet worden gekozen uit de lijst op de mobiele telefoon?

Phonak-hoortoestellen kunnen tijdens het koppelingsproces drie keer in de lijst met apparaten worden weergegeven.

Phonak-hoortoestellen gebruiken meerdere versies van Bluetooth® voor mobiele apparaten (Bluetooth Classic voor standaard telefoongebruik, bijv. bellen en muziek streamen, en Bluetooth Low Energy (LE) voor de app). Sommige telefoons herkennen elke versie van Bluetooth als een afzonderlijk apparaat. In dat geval worden er mogelijk drie apparaten getoond wanneer er twee Phonak-hoortoestellen worden gekoppeld (één verbonden via Bluetooth Classic en twee via Bluetooth LE om verbinding te maken met myPhonak). 

Belangrijk: 

Slechts één hoortoestel wordt via Bluetooth Classic verbonden met de telefoon. Dat is normaal. 

De namen R-Phonak/L-Phonak kunnen verschillen, afhankelijk van de instellingen van de audicien. 

Android™-telefoons: 

De twee Bluetooth-apparaten LE_R-Phonak en LE_L-Phonak zijn voor de myPhonak-app. Deze maken automatisch verbinding wanneer de gebruiker de app opent. Verwijder deze nooit, anders wordt de communicatie tussen de app en de hoortoestellen uitgeschakeld. 

iPhone®: 

De Bluetooth-apparaten LE_R-Phonak en LE_L-Phonak die aangegeven staan als ‘Niet verbonden’ maken verbinding met de myPhonak-app. Deze maken automatisch verbinding wanneer de app wordt geopend.