Skip to main content

Garantie Phonak-hoortoestellen

Hoelang is de garantietermijn en hoe lang is er service voor Phonak-hoortoestellen beschikbaar?
Lokale garantie
Informeer bij uw audicien waar u uw hoortoestel hebt aangeschaft naar de voorwaarden van de lokale garantie.

Wereldwijde garantie
Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie dekt fabrieks- en materiaalfouten in het hoortoestel zelf, maar geen accessoires zoals batterijen, slangen, oorstukjes of externe ontvangers. De reparaties onder de internationale garantie zijn beperkt tot de gratis reparatie van het hoortoestel. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs. De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van de lokale garantie of de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

Garantiebeperking
Er bestaat geen recht op garantie bij normale slijtage, onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting. Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien in zijn/haar werkplaats.