Skip to main content

Wat is het verschil tussen automatische en handmatige activatie van de TV Connector?

TV Connector: Verschil tussen automatische en handmatige activatie
Uw audicien kan een automatische of handmatige modus voor uw hoortoestel instellen.
  • Als de 'Automatische activatie' van het TV Connector-programma en een tv is ingeschakeld, schakelt het hoortoestel automatisch over naar het TV Connector-programma.
  • Als uw hoortoestellen zijn ingesteld op 'Handmatige activatie' voor de TV Connector en de tv is ingeschakeld, hoort u een toon in het hoortoestel dat het TV Connector-programma beschikbaar is. Als een TV Connector-signaal wordt gedetecteerd, kan het programma handmatig via de multifunctieknop van het hoortoestel of de myPhonak-app worden geactiveerd. Het TV Connector-programma is beschikbaar in uw knoppenvolgorde. Druk op de knoppen voor de programma's tot u het TV Connector-signaal weer hoort.
De microfoons van het hoortoestel zijn ingeschakeld zodat u omgevingsgeluiden kunt horen.