Skip to main content

Stappen en activiteitsniveaus

Hoe gaat het bijhouden van stappen en activiteitsniveaus in zijn werk?

Een hoortoestelgebruiker kan zonder extra apparaten lichaamsbeweging bijhouden dankzij de geïntegreerde bewegingssensor (versnellingsmeter). De bewegingssensor kan het totale aantal gedetecteerde stappen tellen op basis van het signaal van de versnellingsmeter en kan de afgelegde afstand (lopen of rennen) berekenen.
Bovendien kunnen de hoortoestellen en de myPhonak-app automatisch de tijd bijhouden en weergeven waarin de gebruiker met verschillende intensiteitsniveaus actief is: geen beweging, weinig beweging zoals bewegen tijdens het zitten, matig intensieve beweging zoals wandelen en zeer intensieve beweging zoals rennen.

Op www.phonak.com/myphonak kunt u zien of de gehoortoestellen lichaamsbeweging kunnen bijhouden.