Skip to main content

Roger On: hoe kan ik het achtergrondlawaai nog meer verlagen?

Roger On: achtergrondlawaai verminderen.
Bij sommige hoortoestellen kan de balans tussen hun microfoon en het streamingsignaal worden aangepast via de bijbehorende app. Wijzig de balans meer naar het streamingsignaal om het lawaai dat door het hoortoestel wordt opgenomen te verminderen.  Een andere optie is dat uw audicien een programma configureert dat de microfoon van het hoortoestel dempt of uitschakelt. Wanneer dergelijk programma beschikbaar is in uw hoortoestel, opent u het.