Skip to main content

Stappen om alle gekoppelde apparaten van de TV Connector te verwijderen

Stappen om alle gekoppelde apparaten van de TV Connector te verwijderen
Volg de volgende stappen als u de TV Connector van de hoortoestellen wilt ontkoppelen:
  1. Houd de verbindingsknop aan de achterkant van de TV Connector 10 seconden ingedrukt tot het indicatorlampje oranje knippert.
  2. De TV Connector is nu ontkoppeld van de hoortoestellen.