Skip to main content

Hoe reinig ik niet-oplaadbare Phonak Naída- en Sky-hoortoestellen?

Verzorging en onderhoud van AHO (achter-het-oor) Phonak-hoortoestellen die op een batterij werken
Dagelijks
Controleer het oorstukje en de slang op oorsmeer en vochtafzetting. Reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw hoortoestel. Het wordt afgeraden om deze onderdelen af 
te spoelen met water, omdat vocht hierdoor in de slang kan achterblijven. Vraag uw audicien om advies wanneer u uw hoortoestel grondig dient te reinigen.
Wekelijks
Reinig het oorstukje met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Voor meer uitvoerige onderhoudsinstructies of een intensievere 
reiniging kunt u contact opnemen met uw audicien.
Maandelijks
Controleer de akoestische slang op kleurveranderingen, verharding of scheurtjes. Indien dergelijke gebreken waargenomen worden, dient de akoestische slang vervangen te worden. Raadpleeg hiervoor uw audicien.

Belangrijk:
  • Voordat u haarlak of make-up gebruikt, dient u het hoortoestel uit uw oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen.
  • Laat de batterijlade open wanneer u het hoortoestel niet gebruikt, zodat aanwezig vocht kan verdampen. Zorg ervoor dat u het hoortoestel steeds volledig droogt na gebruik. Bewaar het hoortoestel op een veilige, droge en schone plaats.