Skip to main content

Hoe gaat Phonak om met persoonsgegevens?

Waar valt informatie te vinden over de manier waarop Phonak omgaat met persoonsgegevens?

De privacyverklaring voor myPhonak bevat gedetailleerde toelichtingen over de manier waarop Phonak persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Ook staat in dit document voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld. 
De privacyverklaring is hier te vinden https://www.phonak.com/en-int/privacy-policy/myphonak-app.