Skip to main content

Hoortoestellen kunnen geen verbinding maken

Waarom worden de hoortoestellen niet gekoppeld aan of verbonden met de app op de smartphone van de gebruiker?

Er moet een eerste configuratie van de app plaatsvinden om de hoortoestellen te kunnen koppelen. De koppeling dient uitsluitend tijdens de configuratie van de app plaats te vinden. Hierna herkent de app uw hoortoestellen en probeert deze automatisch verbinding te maken wanneer de app wordt geopend. Om het hoortoestel te koppelen aan myPhonak, gaat u naar het gedeelte Home, drukt u op ‘Apparaat koppelen’ en volgt u de instructies. 

Het kan aan verschillende redenen liggen dat de hoortoestellen niet verbonden kunnen worden. Probeer de onderstaande stappen om het probleem op te lossen:
- Controleer of de hoortoestellen al aan de app zijn gekoppeld. In het gedeelte Apparaten wordt de verbindingsstatus van elk hoortoestel weergegeven. 
- Controleer de internetverbinding. Tijdens het koppelproces is een internetverbinding nodig, zodat de hoortoestellen kunnen worden verbonden en de afstandsbediening kan worden gebruikt.
- Controleer of Bluetooth® is ingeschakeld op de telefoon en of het hoortoestel aan staat.
- Zorg ervoor dat de hoortoestellen in de Bluetooth-koppelmodus staan en dat de batterijen voldoende zijn opgeladen. Om de Bluetooth-koppelmodus in te schakelen, zet u de hoortoestellen uit en vervolgens weer aan. De koppelmodus blijft enkele minuten actief. 
- Zorg ervoor dat de vliegtuigstand niet is ingeschakeld op de telefoon en hoortoestellen.
- Voor Android™-smartphones: locatieservices moeten ingeschakeld zijn tijdens de eerste configuratie van de app. Na de eerste configuratie: locatieservices zijn niet vereist om de app te kunnen gebruiken.
- Probeer de app te sluiten, start de smartphone opnieuw op en open de app opnieuw. Als u opnieuw verbinding maakt met de app, zorg er dan voor dat:
Bluetooth is ingeschakeld op de smartphone.
Zorg ervoor dat de vliegtuigstand niet is ingeschakeld op de telefoon en hoortoestellen.
Zorg ervoor dat de hoortoestellen in de Bluetooth-koppelmodus staan en dat de batterijen voldoende zijn opgeladen.

Bekijk onze Veelgestelde vragen als de hoortoestellen eerder zijn gekoppeld en niet gevonden worden door de smartphone:
* Stappen om verbindingsproblemen met de myPhonak-app op een iPhone® op te lossen 
* Stappen om verbindingsproblemen met de myPhonak-app op Android-smartphones op te lossen