Skip to main content

Gegevens over draagtijd en geluidsomgeving bijhouden uitschakelen

Kan de drager gegevens over draagtijd en geluidsomgeving bijhouden uitschakelen?
De drager kan indien gewenst de gegevens over draagtijd bijhouden uitschakelen, evenals die over geluidsomgevingen.
  1. Open de app en scrol naar beneden op het startscherm.
  2. Selecteer Juridische informatie.
  3. Selecteer Draagtijdgegevens