Skip to main content

Hoe los ik problemen met mijn Phonak Charger Case Go op?

Charger Case Go - Probleemoplossing voor cliënten
Vraag aan uw audicien of de meest recente firmware op uw hoortoestel en oplader is geïnstalleerd. De nieuwste firmware optimaliseert de prestaties en betrouwbaarheid van uw toestellen.

Mogelijk gedrag: 

•    Oplaad-ledlampje brandt niet wanneer het deksel wordt geopend. 
•    Het onderste oplaad-ledlampje knippert snel groen, oranje of rood. 
•    Het onderste oplaad-ledlampje brandt continu oranje of rood. 
•    Hoortoestellen worden niet opgeladen wanneer deze in de oplader worden geplaatst. 
•    Hoortoestellen worden niet opgeladen na 3 uur lang in de lader te zijn geplaatst; het ledlampje op het hoortoestel brandt niet continu groen. 
•    Hoortoestel toont laadfout (ledlampje brandt continu rood) na 6 uur of langer in de oplader. 


Geldt een van de bovenstaande situaties voor u? Probeer dan het volgende: 

•    Laad de oplader 3 uur lang op zonder hoortoestellen voordat u deze gaat gebruiken. 
•    Gebruik de kabel (met ferrietkraal) en adapter van Phonak om ervoor te zorgen dat de oplader van de benodigde stroom is voorzien. 
•    Gebruik geen andere stroombronnen dan de adapter, zoals een laptop, power banks, elektronische aansteker (voor sigaretten) enz. 
•    Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30 °C is. 
•    Zorg ervoor dat de hoortoestellen op de juiste manier in de oplader worden geplaatst. 
•    Laat uw audicien de nieuwste firmwareversie op het hoortoestel installeren. 

Indien niets van het bovenstaande helpt, dient u een reset van de oplader uit te voeren. Dit doet u als volgt:

1.    Verwijder de hoortoestellen van de Charger Case Go. 
2.    Zorg ervoor dat de Charger Case Go is aangesloten op de stroombron. 
3.    De resetknop bevindt zich onderaan, in de buurt van de rubberen ring aan de achterzijde van de oplader (pingat). 
4.    Gebruik bijvoorbeeld een paperclip of een hulpmiddel voor het verwijderen van de pin om de knop in te drukken. 
5.    Houd de knop ten minste acht seconden ingedrukt. 
6.    Laat de knop los wanneer het onderste ledlampje van de batterij-indicator rood/groen/rood begint te knipperen... 
7.    Koppel de oplader los van de stroombron en koppel de oplader vervolgens weer met de stroombron. 
 

Indien het probleem blijft aanhouden, dient u voor verdere hulp contact op te nemen met uw audicien.