Skip to main content

Toegang verkrijgen tot oude gezondheidsgegevens wanneer wordt gewisseld van een Audéo Fit naar een ander hoortoestel

De gebruiker is gewisseld van een Audéo Fit naar een hoortoestel van een ander type dan Fit; hoe kan hij/zij toegang verkrijgen tot de oude gezondheidsgegevens?

Wanneer gewisseld wordt van een Audéo Fit naar een ander hoortoestel, hangt het van het type van de nieuwe verbonden hoortoestellen af of de oudere gezondheidsgegevens nog beschikbaar zijn. Als de nieuwe hoortoestellen gezondheidsfuncties ondersteunen (bijv. stappen en draagtijd), worden de oudere gegevens voor stappen en draagtijd getoond. Als de hoortoestellen geen gezondheidsfuncties ondersteunen, zijn de gezondheidsgegevens uit het verleden niet zichtbaar.