Skip to main content

Is er een situatie waarin ik ben vereist mijn hoortoestellen los te koppelen van de myPhonak-app?

Kan Blijf verbonden continu ingeschakeld blijven?
Alleen tijdens een aanpassing, wanneer uw audicien uw hoortoestellen tijdelijk moet loskoppelen van de app. Dit kan via het appmenu:  Apparaten -> Verbindingsbeheer -> Loskoppelen.